C84

Ring 4-ruten

20,9 km

5 vejmyndigheder

2017 lanceringsår

C84 Ring 4-ruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

20,9 km

Kommuner

Albertslund, Ballerup, Herlev, Furesø, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk

Vejmyndigheder

Albertslund, Ballerup, Vejdirektoratet, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk

Fra Kongens Lyngby og Bagsværd følger Ring 4-ruten Ringvej 4 ad enkeltrettede cykelstier gennem Furesø og Herlev til Ballerup. I Ballerup fortsætter ruten tæt forbi Ballerup St., gennem boligområder og videre gennem Vestskoven med mark og skov. I Albertslund forløber Ring 4-ruten ad stisystemer frem til Albertslund St.

Se en videogennemkørsel af ruten her:

Om ruten

Ring 4-ruten er en ringrute, der forbinder Kongens Lyngby og Bagsværd i nord med Ballerup og Albertslund på Vestegnen i syd. Ruten giver pendlere på cykel en god forbindelse på tværs af fingrene i hovedstadsområdet. Ring 4-ruten krydser seks andre supercykelstier og har derved en netværksskabende funktion i hovedstadsregionens samlede supercykelstinetværk. Ruten forløber i grønne omgivelser langs Bagsværd Sø og gennem Vestskoven. Mellem Bagsværd og Ballerup følger ruten ringvejen Ring 4.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Kongens Lyngby, Bagsværd, Hareskovby, Hjortespring, Egebjerg, Lautrupparken, Ballerup, Herstedøster og Albertslund.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Lyngby St. (S-tog, S-bus og letbane fra 2025)
  • Bagsværd St. (S-tog)
  • Skovbrynet St. (S-tog)
  • Ballerup St. (S-tog)
  • Albertslund St. (S-tog)
  • Busstoppesteder langs strækningen mellem Lyngby St. og Ballerup St. (S-bus)

Fakta om ruten

Stigninger

På Ring 4-ruten er der sket en 37% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

I evalueringen af ruten fra 2017 fortalte 20% af de nye cyklister, at de tidligere kørte i bil.

På de 16 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2023-tællinger

Ture på ruten

På Ring 4-ruten cykles der i gennemsnit 10,3 km pr. tur.

90% cykler ruten dagligt eller flere gange om ruten.

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 supercykelstier cykles der i gennemsnit 12 km pr. tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruten scorer 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 16,1 mio. kr. at anlægge.

Dokumenter

Evaluering

Evaluering af Ring 4-ruten

Beskriv hvad dokumentet indeholder (opsummering)

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.