C84

Ring 4-ruten

20,9 km

5 vejmyndigheder

2017 lanceringsår

C84 Ring 4-ruten

Eksisterende ruter

Rutens længde

20,9 km

Kommuner og vejmyndigheder

Albertslund, Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk

Supercykelstien Ring 4-ruten er 20,9 km lang og løber igennem Albertslund, Ballerup, Herlev, Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner. Ruten er en ringrute i nettet af Supercykelstier, og giver cykelpendlere tilgængelighed på tværs af fingrene i hovedstadsområdet.

Video af ruten er på vej.

Om ruten

Ring 4-ruten forbinder Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Furesø, Herlev, Ballerup og Albertslund Kommuner og er 20,8 km lang.

Ruten er en nord-syd-ringrute vest om København, og giver cykelpendlere tilgængelighed på tværs af fingrene i hovedstadsområdet og binder supercykelstierne sammen i et net.

Den nordlige del af strækningen mellem Lyngby og Ballerup forløber ad enkeltrettede cykelstier langs vej, mens den sydlige del af ruten mellem Ballerup og Albertslund primært forløber ad dobbeltrettet cykelsti i eget tracé i landlige omgivelser og igennem by.

Supercykelstien forbinder byområderne Lyngby, Bagsværd, Hareskovby, Hjortespring, Egebjerg, Lautrupparken, Ballerup, Herstedøster og Albertslund.

Ruten passerer inden for 500 meter af stationerne Lyngby, Bagsværd, Ballerup og Albertslund station og forbinder supercykelstierne Allerødruten, Farumruten, Værløseruten, Frederikssundruten, Albertslundruten og Roskilderuten.

Rutens resultater

Stigninger

på Ring 4-ruten er der sket en 46% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2021.

I evalueringen af ruten fra 2017 fortalte 20% af de nye cyklister, at de tidligere kørte i bil.

På de 10 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2021-tællinger

Ture på ruten

På Ring 4-ruten cykles der i gennemsnit 10.3 km pr. tur.

90% cykler ruten dagligt eller flere gange om ruten.

På det samlede supercykelstinet bestående af 10 ruter cykles der i gennemsnit 13 km.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruten scorer 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Dokumenter

Evaluering

Evaluering af Ring 4-ruten

Beskriv hvad dokumentet indeholder (opsummering)

Seneste nyt

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.