Østerbro-Sundbyruten

7 km

1 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Østerbro-Sundbyruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

7 km

Municipalities and road authorities

København

Ruten løber fra Lille Triangel ved nordenden af Sortedams Sø langs Søgaderne, gennem Vesterbro, over Dybbølsbro, Cykelslangen og Bryggebroen, gennem Islands Brygge og Amager Fælled, via Ørestads Boulevard forbi Urbanplanen til Englandsvej.

Om Ruten

Ruten fungerer som en nord-syd-ringrute internt i København og har forbindelse til seks eksisterende supercykelstier. Ruten er således med til at gøre supercykelstinettet i København endnu mere finmasket og fordeler cyklister fra andre ruter til deres destinationer. Ruten har rekreativt potentiale på strækningerne langs Søerne, over havnen og gennem Amager Fælled og forbinder tæt befolkede dele af København med busterminalen for fjernbusser under Dybbølsbro.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Østerbro, Indre By, Frederiksberg, Vesterbro, Islands Brygge, Ørestad og Sundby.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • København H (InterCitytog, Regionaltog, S-tog, Metro og S-bus)
  • Dybbølsbro St. (S-tog)
  • Københavns Busterminal (Fjernbusser, åbner juli 2023)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 34 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.