Østerbro-Amagerruten

8 km

1 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Østerbro-Amagerruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

8 km

Kommuner og vejmyndigheder

København

Ruten forbinder Østerbro med Amager Øst via en fremtidig stibro over Københavns Yderhavn mellem Indiakaj og Refshaleøen. Ruten vil forbinde Lyngbyruten, Kystbaneruten, Indre Ringrute, Københavnerruten og Lufthavnsruten.

Om Ruten

Ruten vil skabe en ny forbindelse på tværs af havnen i København – den hidtil nordligste – og udgøre en af de vigtigste forbindelser for cyklister mellem de store byudviklingsområder i Østhavnen (Refshaleøen og den planlagte Lynetteholmen) og resten af byen. Ruten vil forløbe langs vandet på det meste af strækningen og vil således have betydelige rekreative potentialer.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Ydre Østerbro, Nordhavn, Indre Østerbro, Kastellet, Langelinje, Den Lille Havfrue, Refshaleøen, Margretheholm og Kløvermarken.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Svanemøllen St. (S-tog)
  • Nordhavn St. (S-tog, metro

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 28 mio. kr. at anlægge (ekskl. anlæg af bro over havnen).

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.