Hillerød-Ølstykkeruten

23 km

2 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Hillerød-Ølstykkeruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

23 km

Kommuner

Egedal, Frederikssund, Hillerød

Vejmyndigheder

Vejdirektoratet, Frederikssund

I nord starter ruten i den sydlige del af Hillerød og forløber primært langs statsvejen Hovedvej 6, eventuelt med afstikkere igennem byerne Gørløse, Slangerup og Ølstykke. Der er i dag forskellige grader af cykelfaciliteter langs strækningen.

Om Ruten

Ruten forbinder bl.a. Slangerup med stationerne i Ølstykke og Gørløse. Mod nord er der via andre planlagte supercykelstier forbindelse til den planlagte Hillerød-Helsingørruten og mod syd til den planlagte Ølstykke-Roskilderuten. Ruten er således en del af en planlagt, sammenhængende forbindelse mellem Helsingør og Køge. Det er uafklaret, hvorvidt ruten skal føres uden om byerne Gørløse, Slangerup og Ølstykke langs statslige omfartsveje, eller om de skal føres ind igennem byerne ad kommunale veje.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Hillerød, Kongens Vænge, Favrholm, Freerslev, Gørløse, Slangerup, Jørlunde og Ølstykke Stationsby.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Favrholm St. (S-tog, lokaltog)
  • Gørløse St. (lokaltog, S-bus)
  • Slangerup Rutebilstation (R-bus, S-bus, E-bus)
  • Ølstykke St. (S-tog, S-bus)
  • Adskillelige busstoppesteder langs strækningen (S-bus)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 60 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.