Lufthavnsruten

10 km

2 vejmyndigheder

2045 lanceringsår

Lufthavnsruten

Kommende ruter

Rutens længde

10 km

Kommuner og vejmyndigheder

Dragør, Tårnby, København

Ruten forbinder Dragør og det sydøstlige Amager med Rådhuspladsen og det indre København. I Kastrup løber ruten rundt om Københavns Lufthavn og ad Amager Strandvej ved Amager Strandpark. Fra Kløvermarken deler ruten ruteforløb med Københavnerruten over havnen og frem til Rådhuspladsen.

Om ruten

Ruten giver en god forbindelse til Københavns Lufthavn både fra syd og fra nord. Igennem Dragør er der endnu ikke fastlagt en præcis linjeføring for den sydlige del af ruten. Foreløbigt løber ruten langs Aldershvilestien på en dobbeltrettet cykelsti med parallel gangsti. Herefter fortsætter ruten ad A. P. Møllers Allé, hvor der ingen cykelfaciliteter er. Ruten forløber videre på enkeltrettede cykelstier langs Kystvejen og Amager Strandvej.   

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Dragør, Københavns Lufthavn, Amager Strandpark, Kløvermarken, Amagerbro og Indre København.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Københavns lufthavn (Regionaltog, Øresundstog og metro)
  • Ørestads Boulevard (S-bus)
  • København H (S-tog, Regionaltog, Øresundstog, InterCitytog, Lyntog, S-bus og metro)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2045.

Økonomi

Ruten forventes at koste 32 mio. kr. (2020 prisoverslag).

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.