Køge Bugtruten

19 km

2 vejmyndigheder

2045 lanceringsår

Køge Bugtruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

19 km

Kommuner og vejmyndigheder

Køge, Solrød

Ruten forbinder Herfølge med Karlstrup Strand via Køge og Solrød Strand. Den forløber ad Vordingborgvej, Ringvejen, Københavnsvej, Jersie Strandvej, Solrød Strandvej og Karlstrup Strandvej. Langs det meste af strækningen er der enkeltrettede cykelstier.

Om Ruten

Ruten løber langs en landevej og giver en direkte forbindelse mellem Herfølge, Køge, og bybåndet langs Køge Bugt. Ruten fungerer som en forlængelse af Ishøjruten, dog afbrudt på strækningen gennem Greve Kommune. Ruten løber gennem Køge ad Ringvejen og passerer dermed uden om centrum, men med flere gode forbindelser dertil. Ruten passerer flere vigtige knudepunkter herunder Køge Nord St. og Køge St.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Herfølge, Hastrup, Køge, Ølby Lyng, Ølsemagle Strand, Jersie Strand, Solrød Strand, Karlstrup Strand.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Herfølge St. (Regionaltog)
  • Jersie St. (S-tog)
  • Solrød St. (S-tog)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2045.

Økonomi

Ruten forventes at koste 48 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.