Kalvebod Fælledruten

7 km

2 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Kalvebod Fælledruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

7 km

Kommuner og vejmyndigheder

København, Tårnby

Ruten forløber ad enkeltrettede cykelstier gennem Tårnby til Ørestad. Fra Ørestad fortsætter ruten ad en sti i eget tracé over Kalvebod Fælled til Kalvebodbroerne. Her kobles ruten til Avedøreruten, som forbinder videre mod Hvidovre og Avedøre Holme.

Om Ruten

Kalvebod Fælledruten forbinder bolig- og industrikvarterer langs Løjtegårdsvej i Tårnby med byudviklingsområderne i den sydligste del af Ørestad og videre til naturområdet ved Kalvebod Fælled. Herfra er der forbindelse vestpå mod Avedøre Holme, Hvidovre og hele Køge Bugt-korridoren. På strækningen over Kalvebod Fælled er der meget rekreativ værdi med udsigt over de store vidder.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Tårnby, Ørestad Syd og Kalvebod Fælled.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Løjtegårdsvej v. Englandsvej (S-bus)
  • Vestamager St. (Metro)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 9 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.