Kalvebod Fælledruten

7,5 km

2 vejmyndigheder

2045 lanceringsår

Kalvebod Fælledruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

7,5 km

Kommuner og vejmyndigheder

København, Tårnby

Supercykelstien Kalvebod Fælledruten er 7,5 km lang og forbinder Københavns og Tårnby Kommuner. Linjeføringen løber i eget tracé og grønne omgivelser over Kalvebod Fælled. I vest kobler den sig på Avedøreruten og Ørestadsruten i øst samt Dragør og Tårnbyruten.

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.