Kalvebod Fælledruten

7 km

2 vejmyndigheder

2045 lanceringsår

Kalvebod Fælledruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

7 km

Kommuner og vejmyndigheder

København, Tårnby

Supercykelstien Kalvebod Fælledruten er 7,5 km lang og forbinder Københavns og Tårnby Kommuner. Linjeføringen løber i eget tracé og grønne omgivelser over Kalvebod Fælled. I vest kobler den sig på Avedøreruten og Ørestadsruten i øst samt Dragør og Tårnbyruten.

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.