C94

Indre Ringrute

13,6 km

2 vejmyndigheder

2017 lanceringsår

C94 Indre Ringrute

Eksisterende ruter

Rutens længde

13,6 km

Kommuner og vejmyndigheder

København, Frederiksberg

Indre Ringrute løber fra Nordhavn gennem Østerbro og Nørrebro ad Jagtvej. Ruten fortsætter gennem Frederiksberg ad Den Grønne Sti og videre gennem Vesterbro ad Enghavevej. Fra Sydhavnen løber den over Sjællandsbroen og kobler sig til Ørestad på Amager.

Se en videogennemkørsel af ruten her:

Om ruten

Indre Ringrute er en ringrute på tværs af det centrale København og Frederiksberg. Ruten kobler samtidig syv andre supercykelstier sammen og giver pendlere direkte cykelforbindelser mellem indre København og resten af regionen. Indre Ringrute løber primært ad enkeltrettede cykelstier langs vej, med undtagelse af strækningen på Den Grønne Sti, som er i eget tracé. Den Grønne Sti fører ruten over Ågade, via cykel- og gangbro, samt langs en del af Vejlands Allé, hvor ruten løber ad lokalvej og fællessti.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Nordhavn, Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro, Sydhavn, Sjællandsbroen, Amager Fælled, Ørestad og Sundbyvester.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Sydhavn St. (S-tog)
  • Nordhavn St. (S-tog, metro)

Fakta om ruten

Stigninger

På Indre Ringrute er der sket en 108% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2023.

I evalueringen af Indre Ringrute fra 2017 fortalte 4% af de nye cyklister, at de tidligere kørte i bil.

På de 16 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2023-tællinger

Ture på ruten

På Indre Ringrute cykles der i gennemsnit 6.4 km pr. tur.

86% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet bestående af 16 ruter cykles der i gennemsnit 12 km pr. tur.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruten scorer 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Økonomi

Ruten har kostet 62 mio. kr. at anlægge.

Planlagte forlængelser

Inden 2025: Forventet åbning af cykelbro over Artillerivej.

Dokumenter

Evaluering

Evaluering af Ïndre Ringrute

Beskriv hvad dokumentet indeholder (opsumering)

Seneste nyt

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.