C94

Indre Ringrute

13,7 km

2 vejmyndigheder

2017 lanceringsår

C94 Indre Ringrute

Eksisterende ruter

Rutens længde

13,7 km

Kommuner og vejmyndigheder

Frederiksberg, København

Supercykelstien Indre Ringrute forbinder København og Frederiksberg Kommuner. Ruten er 13,7 kilometer. Ruten er en ringforbindelse i det centrale København og forbinder Nordhavn, Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro og Ørestad. Det er muligt på ruten at kombinere rejsen med tog og cykler.

Video af ruten er på vej.

Om ruten

Indre Ringrute går på tværs af Frederiksberg og København og skaber et sammenhængende forløb fra Amager Vest gennem Sydhavn, Vesterbro via Enghavevej, og fortsætter igennem Nørrebro og Østerbro til Nordhavn Station. Ruten kobler sig på fem eksisterende supercykelstier Ishøjruten, Albertslundruten, Frederikssundruten, Farumruten og Allerødruten.

Ruten forbinder byområderne Østerbro, Indre Nørrebro, indre Frederiksberg, Vesterbro, Enghave, Sydhavnen, Ørestaden og Sundbyvester.

Ruten passerer tæt på Nordhavn-, Enghave- og Sydhavn-station med forbindelse til fleste S-togslinjer og giver mulighed for at kombinere rejser med tog og cykler.

I forbindelse med at Indre Ringrute er opgraderet til supercykelsti er der lavet flere forbedringer på strækningen. For eksempel er cykelbaner blevet opgraderet til nye cykelstier og der er blevet lavet forbedringer i flere signalkryds, for at øge sikkerheden og skabe bedre mulighed for flow for cyklister. Derudover er der også etableret fremrykkede busperroner ved flere busstoppesteder på ruten, for at undgå konflikter mellem cyklister og buspassagerer. Samtidigt er der også kommet nyt asfalt på flere strækninger.

Samtidigt er der også fokuseret på bedre skiltning og afmærkning på hele strækningen så det bliver nemmere at finde vej og serviceniveauet på ruten er også blevet forhøjet med opsætning af fodhvilere ved lyskryds, skråskraldespande og cykelpumper langs ruten.

Rutens resultater

Stigninger

På Indre Ringrute er der sket en 94% stigning i cykeltrafikken fra før ruten blev etableret til 2021.

I evalueringen af Indre Ringrute fra 2017 fortalte 4% af de nye cyklister, at de tidligere kørte i bil.

På de 10 etablerede supercykelstier er der i gennemsnit sket en 75% stigning i cykeltrafikken fra før ruterne blev etableret til 2021-tællinger

Ture på ruten

På Indre Ringrute cykles der i gennemsnit 6.4 km pr. tur.

86% cykler på ruten dagligt eller flere gange om ugen.

På det samlede supercykelstinet bestående af 10 ruter cykles der i gennemsnit 13 km.

Sundhed

For pendlerne på supercykelstierne er motionen den primære motivation for at tage cyklen.

Tilfredshed med ruten

Den generelle tilfredshed med ruten scorer 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Dokumenter

Evaluering

Evaluering af Ïndre Ringrute

Beskriv hvad dokumentet indeholder (opsumering)

Seneste nyt

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.