Hundested-Hillerødruten

33 km

3 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Hundested-Hillerødruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

33 km

Kommuner og vejmyndigheder

Halsnæs, Vejdirektoratet, Hillerød

Ruten forbinder Hundested, Frederiksværk, Kregme og Hillerød. Mellem byerne forløber ruten primært langs tidligere amtsveje. På ruten bliver der cyklet på både kantbaner, enkeltrettede stier, fællesstier, delte stier og dobbeltrettede stier.

Om Ruten

Hundested-Hillerødruten forløber hovedsageligt i åbent land. Ruten strækker sig fra Hundested Havn gennem Hundested langs Amtsvejen, videre gennem Frederiksværk og langs Strandvejen gennem Kregme. Herefter forløber ruten igen langs Amtsvejen syd om Arresø og gennem Store Lyngby og Meløse. Ved Herredsvejen svinger ruten gennem Tjæreby, hvorefter ruten ender syd for Slotssøen i Hillerød.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Hundested, Amager Huse, Hanehoved, Frederiksværk, Kregme, Store Lyngby, Meløse, Tjæreby og Hillerød.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Hundested Havn St. (Lokaltog og færge)
  • Hundested St. (Lokaltog)
  • Vibehus St. (Lokaltog)
  • Hanehoved St. (Lokaltog)
  • Frederiksværk St. (Lokaltog)
  • Lille Kregme St. (Lokaltog)
  • Hillerød St. (Lokaltog, S-tog, S-bus, E-bus og R-bus)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 74-86 mio. kr. afhængig af løsningsmodel og ambitionsniveau (2021-prisoverslag)

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.