Hillerød-Lyngeruten

11 km

2 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Hillerød-Lyngeruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

11 km

Kommuner og vejmyndigheder

Hillerød, Allerød

Ruten forbinder Hillerød, Nørre Herlev og Lynge og forløber både gennem boligkvarterer, mindre byer og natur i åbent landskab.

Om Ruten

I Hillerød forløber ruten fra Hillerød St. langs Milnersvej ad varierende cykelinfrastruktur og fortsætter ad enkeltrettede cykelstier i åbent land langs Roskildevej, og fortsætter ad en dobbeltrettet cykelsti langs Lyngevej frem til Nørre Herlev. Herefter er der ingen cykelfaciliteter frem til Lynge. Ruten er en vigtig forbindelse i det øvrige supercykelstinet, da den kobler sig til Hundested-Hillerødruten, Hillerød-Allerødruten og Ølstykke-Hillerødruten i nord, og Lynge-Hørsholmruten og Frederikssund-Farumruten i syd.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Hillerød, Nørre Herlev og Lynge.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Hillerød St. (Lokaltog, S-tog, S-bus, E-bus og R-bus)
  • Brødeskov St. (Lokaltog)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 40,5 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.