Hillerød-Hørsholmruten

14 km

4 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Hillerød-Hørsholmruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

14 km

Kommuner og vejmyndigheder

Vejdirektoratet, Hillerød, Fredensborg, Hørsholm

Ruten forløber på Isterødvejen fra krydset med Fredensborgvej og Hillerødvejen og videre i åbent land frem til Helsingørmotorvejen ved Isterød i Hørsholm Kommune.

Om Ruten

Hillerød-Hørsholmruten forløber i grønne omgivelser langs bl.a. Store Dyrehave og forbinder det nordlige Hillerød med Kirkehelte, Gunderød, Isterød og Hørsholm. Samtidig er ruten en vigtig forbindelse i det øvrige supercykelstinet, da den kobler til de kommende Lynge-Hørsholmruten, Ølstykke-Hillerødruten, Hillerød-Helsingørruten og Helsinge-Hillerødruten.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Hillerød, Kirkehelte, Gunderød, Isterød og Hørsholm.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Istedrødvejen v. Kirkeheltevej (R-bus)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 43 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.