Hillerød-Helsingørruten

23 km

3 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Hillerød-Helsingørruten

Kommende ruter

Rutens længde

23 km

Kommuner

Hillerød, Fredensborg, Helsingør

Vejmyndigheder

Hillerød, Vejdirektoratet, Helsingør

Ruten forløber langs hovedvejen mellem Hillerød og Helsingør og forbinder således byerne Hillerød, Kratbjerg, Fredensborg, Kvistgård og Helsingør. Ruten har varierende cykelfaciliteter primært enkeltrettede cykelstier og brede kantbaner.

Om ruten

Hillerød-Helsingørruten strækker sig gennem grønne områder i åbent land på tværs af den nordsjællandske geografi. I Hillerød løber ruten på enkeltrettede cykelstier med skiftende bredde. På statsvejs-strækningen mellem Hillerød og Helsingør skifter cykelinfrastrukturen mellem enkeltrettede cykelstier med græsrabat til kørebanen og dobbeltrettet cykelsti.

Derudover er der en strækning, hvor der cykles på brede kantbaner eller på kørebanen. I Helsingør forsætter ruten ad enkeltrettede cykelstier og smalle veje frem til Helsingør. St.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Hillerød, Kratbjerg, Fredensborg, Veksebo, Kvistgård og Helsingør.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Slotspavillonen St. (Lokaltog)
  • Kratbjerg St. (Regionaltog)
  • Fredensborg St. (Regionaltog)
  • Helsingør St. (Regionaltog, Øresundstog og Lokaltog)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 11 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.