Hillerød-Allerødruten

6 km

1 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Hillerød-Allerødruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

6 km

Kommuner og vejmyndigheder

Hillerød

Ruten forløber ad enkeltrettede cykelstier langs Helsingørgade i Hillerød, mens der langs Gammel Frederiksborgvej er dobbeltrettet sti, som fortsætter gennem Ny Hammersholt til kommunegrænsen til Allerød.

Om Ruten

Hillerød-Allerødruten er udelukkende i Hillerød Kommune. Den forløber fra Hillerød St. forbi Teglgårdssøen og videre ad kuperet terræn gennem Ny Hammersholt frem til kommunegrænsen til Allerød Kommune, hvor den kobler til Allerødruten. I Hillerød giver ruten god forbindelse til Frederiksborg Slotshave og Frederiksborg Slotssø.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Allerød, Ny Hammersholt og Hillerød.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Hillerød St. (Lokaltog, S-tog, S-bus, E-bus og R-bus)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 13 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.