Hillerød-Allerødruten

6 km

1 vejmyndigheder

2045 lanceringsår

Hillerød-Allerødruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

6 km

Kommuner og vejmyndigheder

Hillerød

Supercykelstien Hillerød-Allerødruten er cirka 6 km lang, og ligger i forlængelse af Allerødruten og løber igennem Hillerød Kommune til Hillerød Station. Ruten fører fra Frederiksborg slotshave og Frederiksborg Slotssø i kulturhistoriske omgivelser, langs Teglgårdssøen i Hillerød videre langs Store Dyrehave gennem Ny Hammersholt til kommunegrænsen, hvor ruten fortsætter i Allerødruten mod syd.

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.