Græsted-Hillerødruten

8 km

1 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Græsted-Hillerødruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

8 km

Kommuner og vejmyndigheder

Gribskov

Ruten løber i Græsted langs centervejen. Herefter forløber ruten i åbent land langs Ny Mårumvej, gennem de mindre landsbyer Mårum og Ejstrup, frem til Kagerup, hvor der kan opnås videre forbindelse til Hillerød og Helsinge.

Om Ruten

Fra Folkeparken i Græsted forløber ruten langs enkeltrettede fællesstier på centervejen, hvorefter ruten fortsætter af dobbeltrettet fællessti langs Dønnevældevej frem til en 5-benet rundkørsel uden for Græsted. Herefter forløber ruten i åbent land langs Ny Mårumvej, hvor der ikke er cykelfaciliteter. I syd kobler ruten til den kommende Helsinge-Hillerødrute, der forbinder videre mod Hillerød i syd og Helsinge i nord.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Kagerup, Ejstrup og Mårum.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Duemose St. (Lokaltog)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 39 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.