Frederiksværk-Frederikssundruten

17 km

3 vejmyndigheder

2045 lanceringsår

Frederiksværk-Frederikssundruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

17 km

Kommuner og vejmyndigheder

Halsnæs, Vejdirektoratet, Frederikssund

I Frederiksværk forløber ruten langs Strandvejen på enkeltrettede cykelstier frem til Kregme. Her forsætter ruten på separat stisystem og videre langs hovedvej i åbent land på kantbane og cykelsti frem til Frederikssund. Ruten løber på enkeltrettede cykelstier langs Byvej frem til Frederikssund St.

Om Ruten

Ruten forbinder Frederiksværk og Frederikssund og forløber overvejende i åbent land langs Roskilde Fjord. I Frederiksværk deler ruten forløb med Hundested-Hillerødruten på Strandvejen fra Frederiksværk St. frem til Hillerødvej. I Frederikssund forbinder ruten til Frederikssund-Farumruten. Ruten forløber i øvrigt langs den regionale buslinje 320R, der ligeledes går mellem Frederiksværk og Frederikssund.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Frederiksværk, Kregme, Ølsted, Store Havelse, Havelse Mølle, Græse Bakkeby og Frederikssund.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Frederiksværk St. (Lokaltog)
  • Lille Kregme St. (Lokaltog)
  • Kregme St. (Lokaltog)
  • Frederikssund St. (Lokaltog, R-bus og E-bus)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Afventer screening.

Økonomi

Ruten forventes at koste 86 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.