Frederikssundmotorvejsruten

6 km

1 vejmyndigheder

2045 lanceringsår

Frederikssundmotorvejsruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

6 km

Kommuner

Frederikssund, Egedal

Vejmyndigheder

Vejdirektoratet

Ruten forløber i åbent land langs en mulig kommende forlængelse af Frederikssundmotorvejen. Ruten vil forbinde Frederikssundruten og Jyllinge-Stenløseruten.

Om Ruten

Ruten vil skabe en mere direkte forbindelse mellem Frederikssund på den ene side og Jyllinge i Roskilde Kommune samt dele af Stenløse på den anden side. For brugere af Frederikssundruten vil Frederikssundmotorvejsruten (sammen med en del af Jyllinge-Stenløseruten) også tilbyde et alternativ på strækningen mellem Stenløse og Frederikssund. Der er gode erfaringer med supercykelsti langs motorvej fra Farumruten, hvor en direkte linjeføring uden afbrydelser har ført til mange brugere.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Frederikssund, Vinge, Store Rørbæk, Jyllinge og Stenløse.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Ingen kollektive knudepunkter

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2045.

Økonomi

Ruten forventes at koste 39 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.