Frederikssund-Farumruten

22 km

4 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Frederikssund-Farumruten

Kommende ruter

Rutens længde

22 km

Municipalities and road authorities

Vejdirektoratet, Frederikssund, Allerød, Furesø

Ruten forløber ad blandet infrastruktur herunder enkeltrettede fællesstier, dobbeltrettet cykelsti langs vej, samt brede kantbaner langs hovedveje i åbent land.

Om Ruten

Frederikssund-Farumruten er en direkte forbindelse mellem Frederikssund og Farum via Slangerup, og ruten forløber overvejende i åbent land gennem bl.a. Uggeløse Skov, Fileten og forbi Lynge Grusgrave og ender i området ved Farum Erhvervspark.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Frederikssund, Slangerup, Uggeløse, Lynge, Nymølle og Farum.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Ingen kollektive knudepunkter

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 52 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.