Farum-Rungstedruten

15 km

3 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Farum-Rungstedruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

15 km

Kommuner og vejmyndigheder

Furesø, Rudersdal, Hørsholm

Ruten forløber langs Paltholmvej i Furesø uden cykelsti, mens den langs Duemosevej forløber på dobbeltrettet cykelsti. Gennem Birkerød, langs Ravnsnæsvej og Frederiksborgvej og gennem Hørsholm til Rungsted, forløber ruten på enkeltrettede cykelstier

Om Ruten

Farum-Rungstedruten er en forbindelse mellem Farum i Furesø Kommune og Rungsted i Hørsholm Kommune og passerer gennem den nordlige del af Rudersdal Kommune. Ruten forløber igennem både bolig- og erhvervsområder og igennem åbent land og forbinder således vigtige destinationer for pendlere på tværs af tre kommuner.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Farum, Stavnsholt, Birkerød, Ravnsnæs, Isterød og Hørsholm.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Farum St. (S-tog, E-bus, R-bus og S-bus)
  • Birkerød St. (S-tog og S-bus)
  • Rungsted Kyst St. (Regionaltog, Lokaltog, Øresundstog og R-bus)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 36 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.