Bagsværdruten

11 km

3 vejmyndigheder

2045 lanceringsår

Bagsværdruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

11 km

Kommuner og vejmyndigheder

Gladsaxe, Gentofte, København

Supercykelstien Bagsværdruten løber langs en vigtig indfaldsvej til København fra Bagsværd gennem Søborg. Ruten er cirka 11 km lang og forbinder Gladsaxe og Københavns Kommuner. Ruten krydser flere supercykelstier og binder i den sydlige ende på Allerødruten ved Panum Instituttet.

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.