Bagsværd-Skodsborgruten

13 km

3 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Bagsværd-Skodsborgruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

13 km

Kommuner og vejmyndigheder

Furesø, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal

Fra Vest løber Bagsværd-Skodsborgruten ad en grusbelagt skovvej. Herefter fortsætter ruten ad skiftende smalle cykelbaner og -stier frem til Virum, hvorefter der er enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen frem til Skodsborg.

Om Ruten

Bagsværd-Skodsborgruten forbinder flere mindre byområder og er den eneste forbindelse på tværs i området mellem Furesøen på den ene side og Bagsværd Sø og Lyngby Sø på den anden side. Ruten løber igennem flere skove og andre naturskønne områder og forbinder både kollegier og industriområder.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Værløse, Bagsværd, Virum, Søllerød. Nærum og Skodsborg.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Virum St. (S-tog)
  • Nærum St. (Lokaltog, S-bus og E-bus)
  • Skodsborg St. (Øresundstog, Regionaltog og E-bus)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030

Økonomi

Ruten forventes at koste 41 mio. kr. at anlægge

Giv et praj

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Brug funktionen ‘giv-et-praj’ og kom direkte i kontakt med den kommune, hvor fejlen er.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.