Albertslund-Vallensbækruten

5 km

2 vejmyndigheder

2030 lanceringsår

Albertslund-Vallensbækruten

Ikke finansierede ruter

Rutens længde

5 km

Kommuner og vejmyndigheder

Albertslund, Vallensbæk

Albertslund-Vallensbækruten følger Albertslundvej og Vejlegårdsvej, hvor der er fælles stier på nogle dele af strækningen, og cykelstier og fortove på andre dele af strækningen.

Om Ruten

Albertslund-Vallensbækruten fungerer som en forlængelse af Ring 4-ruten og forbinder Albertslund og Vallensbæk Strand. Med denne rute forbindes Ring 4-ruten med Køge-Bugtkorridoren, Ring 3-ruten og Ishøjruten.

Ruten forbinder

Ruten forbinder byområderne Albertslund, Vallensbæk Nordmark, Vallensbæk Landsby og Vallensbæk Strand.

Kollektive knudepunkter

Ruten passerer:

  • Albertslund St. (S-tog)
  • Strandhaven St. (Letbanestation fra 2025)

Fakta om ruten

Forventet lancering

Ruten forventes at være lanceret inden 2030.

Økonomi

Ruten forventes at koste 6 mio. kr. at anlægge.

Tip din kommune

Er der et sted på din supercykelsti, der trænger til fejning, eller er der et hul i cykelstien, der trænger til udbedring? Find kommunernes forskellige services, hvor du kan indmelde fejl og mangler.

Bliv testpendler

Bliv en del af supercykelstiernes testpendler-panel og få invitationer, når vi har brug for pendlere til at teste forskellige tiltag på supercykelstierne. Det er uforpligtende at være en del af netværket.