Supercykelstier kan få folk op på cyklen – også på de lange distancer!

Nye tal fra Region Hovedstadens supercykelstier viser, at cykeltrafikken i gennemsnit stiger med 23 pct., når en rute opgraderes til supercykelsti. Op til en fjerdedel af de nye brugere er tidligere bilpendlere. Skal succesen fortsætte, kræver det dog investeringer i hverdagscyklismen.

Hver dag sidder tusindvis af bilister fast i trafikken på grund af de mange biler på vejene i Storkøbenhavn, og i den forbindelse er den seneste melding fra Vejdirektoratet nedslående: Nye tal viser mere trafik på vejene – især i hovedstadsområdet. Men for flere og flere giver det mening at droppe bilkøen og bruge transporttiden aktivt og få klaret dagens motion på vej til arbejde. Flere vælger nemlig at skifte bilen ud med en cykel, når cykelstier i Region Hovedstaden opgraderes til supercykelstier.

I gennemsnit stiger cykeltrafikken med 23 pct., og op til hver fjerde af de nye brugere af supercykelstierne kommer fra bilen. Det skaber både mere plads på vejene til den nødvendige biltrafik, bedre klima og bedre sundhed for den enkelte. Omvendt ville det se sort ud, hvis alle stoppede med at pendle på cykel i hovedstadsregionen. Så ville antallet af bilpendlerture stige med 30 %.

For nylig er Danmark er valgt som vært for Tour de France Gran Départ. Det skyldes ifølge arrangøren særligt vores unikke cykelkultur og vores fokus på hverdagscyklisme. Og det er ikke kun i Touren, der tilbagelægges imponerende distancer, det sker også dagligt på supercykelstierne. I gennemsnit pendler hverdagens cykelhelte 11 km hver vej til og fra arbejde, og på enkelte ruter tilbagelægger de knap 15 km hver vej. Det er samme distance, som alle indbyggere i Region Hovedstaden i gennemsnit pendler til arbejde, og dermed er cyklen blevet et reelt pendleralternativ til bilen. Derfor er det nødvendigt med investeringer i hverdagscyklismen. Det mener borgmester i Allerød Kommune, Karsten Längerich (V):

”Det er en positiv udvikling, der viser, at investeringer i cykelinfrastruktur er en effektiv måde at flytte folk, og at pendlerne er villige til at skifte transportform og cykle rigtig langt, hvis forholdene er i orden. Vi ved, at borgerne og virksomhederne i Allerød Kommune ønsker bedre forhold for cyklister. Men disse lange strækninger er dyre at anlægge for en kommune med meget begrænsede budgetter. Derfor har det været afgørende med statslig medfinansiering, og det er det også fremadrettet.”

Flere vælger cyklen

At flere vælger cyklen, gavner både den enkelte og samfundet. Det er en af årsagerne til, at de 23
kommuner i supercykelstisamarbejdet er gået sammen om at prioritere cyklen som transportmiddel og forbedre forholdene for cyklister på tværs af kommunegrænserne. Det fremhæver borgmester i Albertslund Kommune og formand for kommunerne i Hovedstaden, Steen Christiansen (A):

”Supercykelstier gør det nemmere at vælge cyklen. Og det er tilmed en værdifuld investering, der har veldokumenterede effekter. Hvis flere tog cyklen, ville vi både forbedre sundheden, spare på CO2- udledningen, mindske trængslen på vejene og altså give bedre plads til den nødvendige biltrafik. Supercykelstierne er en gevinst for alle,” siger Steen Christiansen.

På Albertslundruten er antallet af cykelpendlere steget med 36 %, siden ruten blev indviet som
supercykelsti i 2012. Af de nye pendlere er 10 % tidligere bilpendlere.

Da København døjer med store trængselsproblemer, og da der stadig er ti gange flere biler end cykler, som dagligt krydser kommunegrænsen til København, mener teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsen (EL) at det er på tide, at Christiansborg får øjnene op for de positive resultater fra supercykelstierne:

”Tallene fra supercykelstierne viser netop, investeringerne i bedre cykelforhold giver pote, og at det tværkommunale samarbejde er med til at flytte pendlere fra bil til cykel. Vi mangler seriøse investeringer i cykelinfrastruktur og kollektiv trafik for at afhjælpe trængslen og vores biltrafikkens tunge klimaaftryk. Derfor er cykling heller ikke kun et kommunalt ansvar, det er et nationalt ansvar,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Mere information om pressekontakter mv. findes i nedenstående dokument:

Pressemeddelelse

Supercykelstier kan få folk op på cyklen – også på de lange distancer!

Nye tal fra Region Hovedstadens supercykelstier viser, at cykeltrafikken i gennemsnit stiger med 23 pct. når en rute opgraderes til supercykelsti.