Ny rapport slår fast: Supercykelstier kan spare danskerne for 40.000 sygedage om året

40.000 færre sygedage, 1 mio. færre bilture og 1.500 tons mindre CO2 om året. Det er, hvad en udbygning af supercykelstierne i hovedstadsregionen vil give. Dermed bliver projektet med det orange logo en af Danmarks mest rentable infrastrukturinvesteringer. Men en række kommuner i hovedstadsregionen mener ikke, at de skal stå alene om at løse de regionale udfordringer. Staten skal også være med til at investere.

En ny analyse udført af konsulenthuset Incentive viser, at et samlet net på næsten 750 km supercykelstier i hovedstadsregionen koster 2,2 mia. kr. at bygge, men giver 5,7 mia. kr. tilbage til samfundet blandt andet i form at færre sygedage og mindre trængsel. Supercykelstiernes samfundsøkonomiske afkast – også kaldet den interne rente – er 11%. Det er det dobbelte af eksempelvis Femern Bælt (5,4%) og gør supercykelstinettet til en af Danmarks mest rentable infrastrukturinvesteringer.

Regionsrådsformand, borgmestre og udvalgsformænd fra hovedstadsregionen mødtes i forrige uge i forbindelse med Den Nationale Cykelkonference for at drøfte offentliggørelsen af de nye tal. Allerede nu viser investeringer i supercykelstierne sig at være frugtbare. På de 167 km supercykelsti, som allerede er anlagt, er der målt stigninger i cykeltrafikken på op til 60%. Og pendlerne cykler langt. For eksempel cykler pendlerne i gennemsnit 15 km per tur på Farumruten, hvilket faktisk er længere end gennemsnitsturene på S-tognettet, der i snit er 12 km.

”For en kommune som Frederiksberg, der er omgivet af andre kommuner, er samarbejde naturligvis vigtigt. Derfor er jeg også glad for, at så mange kommuner har fundet sammen om at bygge god cykelinfrastruktur på tværs af kommunegrænser. Den nye analyse bekræfter, hvad vi længe har vidst: Vi kommer længst ved at trække i samme retning”, siger borgmester Jørgen Glenthøj (K), Frederiksberg Kommune.

Den største effekt af supercykelstierne kan, ifølge de nye tal fra Incentive, tydeligst mærkes på borgernes sundhed. Færre sygedage, øgede skatteindtægter og sparede behandlingsomkostninger giver sundhedsgevinster på i alt 4,6 mia. kr. over en 50-årig periode.

”Frisk luft og en times aktivitet i kroppen er svært at få lagt ind i et travlt familieliv. Derfor glæder det mig, at cykelpendlerne på supercykelstierne faktisk synes, at det er mest tidseffektivt at tage cyklen på arbejde. For så har man slået to fluer med et smæk. Som samfund har vi også slået tre fluer med et smæk: mindre trængsel på vejene, sparede sundhedsudgifter og større fysisk og mentalt velvære hos borgerne,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden.

Set i lyset af de seneste ugers debat om stigende trængsel i hovedstadsregionen, roadpricing, og en generel efterspørgsel på løsninger, der kan imødekomme fremtidens transportudfordringer, er supercykelstier en oplagt og kosteffektiv investering.

”Selvom København er kåret til verdens bedste cykelby, så er der stadig cirka 10 gange flere ture over kommunegrænsen i bil end på cykel, og det lægger et stort pres på pladsen i Københavnsområdet. Det kan København ikke løse alene, og derfor er samarbejdet mellem kommunerne om supercykelstier vigtigt for fremkommeligheden i hovedstaden. Men samtidig er det af afgørende betydning, at Christiansborg kommer ind i kampen og får oprettet en ny national cykelpulje, så kommunerne i samarbejde med staten kan fortsætte med at udbygge supercykelstinettet, så det bliver mere attraktivt at skifte bilen ud med cyklen til og fra
København,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL), Københavns Kommune.

Ninna Hedeager står ikke alene i efterspørgslen på statslig handling. Også borgmestre og udvalgsformænd fra andre kommuner i samarbejdet gjorde det klart, at der er behov for statslig finansiering:

”Vi kan se, at der ikke umiddelbart er nogen nye statslige cykelpuljer i sigte, som ellers har været så afgørende for dette tværkommunale samarbejde. Christiansborg må på banen og etablere cykelpuljer, som kan sikre medfinansiering af de rentable tværkommunale infrastrukturprojekter,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden.

Indtil nu er alle etablerede supercykelstier i hovedstadsregionen anlagt med statslig medfinansiering fra puljemidler.

Supercykelstierne i hovedstadsregionen består pt. af otte indviede ruter med syv nye på vej frem til 2021.
Visionen er at anlægge et samlet net på i alt 45 ruter indtil 2045. Det samlede supercykelstinet anslås at koste 2,2 mia. kr. at anlægge, og den nye analyse viser, at det vil generere en samfundsøkonomisk gevinst på 5,7 mia. kr., hvoraf sundhedsgevinster udgør de 4,6 mia. kr.

Mere information om pressekontakter mv. findes i nedenstående dokument:

Pressemeddelelse

Ny rapport slår fast: Supercykelstier kan spare danskerne for 40.000 sygedage om året.

40.000 færre sygedage, 1 mio. færre bilture og 1.500 tons mindre CO2 om året. Det er, hvad en udbygning af supercykelstierne i hovedstadsregionen vil give.