Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelstien Farumruten har fået 52 % flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser helt nye tal fra en undersøgelse foretaget af COWI.

Målsætningen med hovedstadsregionens Supercykelstier er at give pendlere et fleksibelt, komfortabelt og trygt alternativ til at tage bilen, så flere vælger cyklen. Det mål ser ud til at være lykkes med Farumruten, som løber mellem Furesø, Gladsaxe og København. Ruten blev indviet i 2013 og er netop blevet evalueret af COWI. Tallene viser blandt andet:

  • Antallet af cykelpendlere på ruten er steget med 52 % siden 2012 (hverdagsdøgn)
  • Blandt cykelpendlerne er 21 % helt nye trafikanter på ruten, mens 14 % i dag oftere vælger
    ruten, sammenlignet med før den blev indviet som Farumruten.
  • 90 pct. af cykelpendlerne mener, at Supercykelstien lever op til deres forventninger.
  • 90 pct. af cykelpendlerne svarer, at det er nogenlunde eller meget nemt at holde en jævn
    cykelhastighed. I 2012 var det tilsvarende tal 74 %.
  • Følelsen af tryghed på ruten er på en 10-trinsskala steget fra 7,3 til 8,1.

Det virker efter hensigten

COWI konkluderer i evalueringen, at Supercykelstien Farumruten indfrier de opstillede mål om blandt andet at reducere biltrafikken ved at skabe bedre forhold for pendlere på to hjul. 25 % af de nye cykelpendlere på Farumruten er tidligere bilister, og cykelpendlerne føler sig tryggere og mener, at Supercykelstien lever op til deres forventninger. Det understøtter hovedstadsregionens prioritering af arbejdet med gode cykelforhold.

Evalueringen her bekræfter, at det virker, når vi prioriterer og skaber gode forhold for cykelpendlere. Det er vi selvfølgelig glade for, fordi vi i hovedstadsregionen har et stort behov for at reducere trængslen og forbedre miljøet og sundheden”, siger Jens Mandrup (F), formand for Miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, men understreger samtidig, at det stadig er væsentligt at lære af brugernes input.

Farumruten er blot Danmarks anden Supercykelsti, så vi er i virkeligheden stadig nybegyndere.
Derfor er en vigtig del af evalueringen også alle de værdifulde input, vi får fra brugerne”,
siger Jens Mandrup fra Region Hovedstaden.

Brugerne er glade, men efterspørger fokus på drift og belysning

41 % af de 904 brugere, der har svaret på spørgeskemaet, har taget sig tid til at bidrage med
kommentarer om ruten. Det mest gennemgående tema i kommentarerne er ros til initiativet og til det øgede fokus på gode forhold for cykelpendlere.
To brugere siger for eksempel:

“Man føler sig prioriteret som cyklist på Supercykelstien. Det er dejligt.”
“Med Supercykelstierne bliver der nu taget både udgangspunkt i og hensyn til cyklisterne i en grad, som ikke er set før.”

Men kommentarerne viser også tydeligt, at en høj standard for drift og vedligehold (fejning og
beskæring) er et væsentligt tema for brugerne. Desuden fremgår det, at belysning er afgørende for følelsen af tryghed på ruten. Flere oplever, at der mangler lys i forbindelse med tunneller på ruten.

Kommunerne opgraderer løbende

Kommunerne bag Farumruten er opmærksomme på brugernes ønske om mere belysning.

”Siden Farumruten åbnede, har vi opgraderet med dynamisk belysning på udvalgte 5,6 km kilometer lange strækninger gennem Gladsaxe. Endvidere har vi i 2015 afsat midler til en ny og forbedret tunnelbelysning. Så vi har bestemt ikke sluppet grebet i Farumruten blot fordi, vi har klippet den orange snor i 2013,” siger Trafik- og Teknikudvalgets formand Ole Skrald Rasmussen fra Gladsaxe Kommune

Læs resten af pressemeddelelsen i nedenstående dokument:

Pressemeddelelse

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelstien Farumruten har fået 52 % flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen.