Første spadestik til Supercykelsti i Allerød

I næste uge går Allerød Kommune i gang med at opgradere fem kilometer cykelsti til Supercykelsti.

Fem kilometer cykelsti gennem Allerød står til at få bedre asfalt, bredere stier og færre forhindringer, når kommunen i næste uge går i gang med anlægsarbejdet på Supercykelstien Allerødruten. På Banevang fra rundkørslen ved Lillerødhallerne til rundkørslen ved Tokkekøbvej kommer der helt nye cykelstier, og forskellige steder på strækningen bliver en række busstoppesteder tilpasset, så det er nemmere for cyklister at komme forbi.

Allerødruten

Supercykelstien Allerødruten forbinder Allerød og København via Gentofte, Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal Kommuner. Strækningen i Allerød Kommune er ca. fem kilometer lang, og ruten løber ad Kongevejen, Sortemosevej , Banevang og Frederiksborgvej.

Vi ønsker at forbedre pendlernes muligheder for at vælge cyklen frem for bilen. Det giver fordele for både den enkelte pendler og for kommunen i form af sundere borgere, mindre trængsel på vejene og renere luft. Derfor er vi med i hovedstadsregionens samarbejde om Supercykelstier, som skal gøre det nemt og behageligt at vælge cyklen,” siger Allerøds borgmester, Jørgen Johansen (C).

Indvielse i 2016

Den primære del af anlægsarbejdet starter i næste uge og forventes afsluttet inden nytår. Det
resterende arbejde, hvilket blandt andet er ny belægning på de eksisterende stier, bliver udført til
foråret. Allerødrutens samlede indvielse forventes i efteråret 2016.

Læs mere i nedenstående dokument:

Pressemeddelelse

Første spadestik til Supercykelsti i Allerød

I næste uge går Allerød Kommune i gang med at opgradere fem kilometer cykelsti til Supercykelsti.