Succesen for Supercykelstierne fortsætter

Antallet af cykelpendlere stiger fortsat på hovedstadsregionens Supercykelstier til stor gavn for samfundet. På Farumruten er der sket en stigning på hele 61 procent på blot tre år. Men skal succesen fortsætte kræver det ny statslig medfinansiering.

Mens trængslen på vejene i Hovedstadsområdet bliver tungere og tungere, er der anderledes fart over feltet på regionens Supercykelstier. Tusindvis af cykelpendlere krydser dagligt kommunegrænser på vej til og fra arbejde og flere kommer til. På Supercykelstien Farumruten er antallet af cyklister på ruten steget med 61 pct. siden 2012. Også Danmarks første Supercykelsti Albertslundruten er velbesøgt. Her er der sket en stigning i antallet af brugere på 34 pct. siden 2010. Og så sent som i september blev regionens tredje Supercykelsti, Ishøjruten, indviet.

En usikker fremtid

Selvom supercykelstierne har vind i sejlene og er populære som aldrig før, risikerer udviklingen at gå i stå. Kigger man de kommunale budgetter igennem, er der nemlig ikke sat en eneste krone af til nye Supercykelstier efter 2019. Dermed risikerer samfundet af gå glip af den medvind, vi i øjeblikket oplever. Skal succesen fortsætte, er det nødvendigt med statslig medfinansiering, som også har været en afgørende faktor i arbejdet med Supercykelstierne siden 2009. De tre nuværende ruter er blevet til på baggrund af 50 pct. kommunal finansiering og 50 pct. statsligt tilskud, men den model er ikke længere mulig at gøre brug af. Trods de åbenlyst gavnlige effekter har regeringen ikke fortsat Den Statslige Cykelpulje, som har skudt penge i Supercykelstierne, selvom investeringerne dokumenteret gavner staten på sigt.

Store samfundsøkonomiske gevinster

Når pendlerne skifter passiv transport ud med aktiv transport, har det en række samfundsøkonomiske gevinster. Trængslen på vejene falder, og samtidig bliver borgerne sundere i en grad, der svarer til en reduktion på 34.000 sygedage i det årlige sygefravær, der blandt andet er medvirkende til at give et samfundsøkonomisk overskud på 7,3 mia. kr. årligt. Den daglige cykeltur til og fra arbejde bidrager samtidig til en markant lavere dødelighed, og vi får et dokumenteret renere miljø. Det samlede net af Supercykelstier har derudover potentiale til at reducere antallet af bilture i myldretiden med 500.000 færre ture årligt. Det giver altså god mening at fortsætte investeringerne i Supercykelstier, og derfor råber borgmestrene i seks kommuner nu også op for at få regeringen til at se den gavnlige effekt af god cykelinfrastruktur.

Fordel på længere strækninger

Frem mod 2020 skal i alt 12 Supercykelstier stå klar, men skal samfundet nyde godt af udsigterne til færre bilture, bedre sundhed og renere miljø, skal der findes finansiering til de resterende 16 cykelruter. De fleste cykelture i regionen er forsat korte ture på under 5 km. Men Supercykelstierne rykker også på de mellemlange og lange ture op til 20 km – hvor mange ellers vælger bilen. På Albertslundruten er en gennemsnitlig cykeltur på 7,5 km og 83 pct. af alle turene er på over 4 km, mens en cykeltur på Farumruten i gennemsnit er 14,7 km lang, og her er 96 pct. af turene over 5 km

Kommentarer fra borgmestre

“Trængsel er ikke kun et københavnerproblem, selvom det er her fokus er størst, og løsningen skal heller ikke kun findes inden for kommunegrænsen. Supercykelstierne gør at folk tager cyklen i stedet for bilen på tværs af kommunegrænser, og det understreger, at det også er en statslig opgave at medfinansiere Supercykelstiprojekterne. Derfor er det nødvendigt med en ny statslig cykelpulje, så vi kan fortsætte fremgangen og få flere til at vælge pladsbesparende og sunde transportformer,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

God infrastruktur giver folk lyst til at cykle mere. Det kan vi se med den store stigning, der er målt på Farumruten. Vi skal derfor løbende sikre, at vores cykelstinet er i top. Jeg er derfor glad for, at vi dette efterår begynder arbejdet på endnu en Supercykelsti, nemlig Værløseruten. Når vi sætter de gode rammer og gør det nemt for vores borgere at tage cyklen i stedet for bilen, gavner det ikke kun klimaet men også sundheden og velværet generelt. Det er fordele, som gavner på nationalt plan, men det kræver meget af de enkelte kommuners økonomi, hvilket understreger behovet for statslig medfinansiering til god infrastruktur for cyklister,” siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Jeg er meget tilfreds med, at cykeltrafikken på Farumruten er steget. Som årets cykelkommune er vi meget optaget af at gøre en ekstra indsats for at få flere op på cyklerne. I 2014 forbedrede vi belysningen på supercykelstien. Senere på året får tunnellerne gennem Gladsaxe ny belysning, og det vil gøre Farumruten attraktiv for endnu flere cyklister” siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A).

“Det er med stor glæde at vi deltager i det regionale Supercykelstisamarbejde. De seneste målinger på Albertslund- og Farumruten er samlet set flotte og viser at Supercykelstierne har et stort regionalt perspektiv og derfor ser vi frem til indvielsen af hele fem nye ruter til foråret, herunder Ring4-ruten i Albertslund Kommune,” siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (A)

Mere information om pressekontakter mv. findes i nedenstående dokument:

Pressemeddelelse

Succesen for Supercykelstierne fortsætter

Antallet af cykelpendlere stiger fortsat på hovedstadsregionens Supercykelstier