Lys i mørket på Supercykelstien Farumruten

Gladsaxe Kommune installerer den 28. november ny intelligent tunnelbelysning på Farumruten og imødekommer derved et ønske fra supercykelstiens mange daglige pendlere om bedre belysning i tunnellerne på strækningen.

Bedre belysning på Farumruten har længe været efterspurgt af Supercykelstiens daglige pendlere. Flere har givet udtryk for, at den manglende belysning skaber utryghed. Gladsaxe Kommune har lyttet til cykelpendlerne og har i løbet af oktober og november installeret rutens første intelligente tunnelbelysning.

Bedre belysning året rundt

Den nye belysning tilpasser sig tidspunktet på dagen og året. Dermed sørges der for, at der altid er optimal belysning i tunnelen, både når det er mørkt og når solen står højest på himmelen. Belysningen tilpasser sig lyset udenfor og skal på den måde være med til at mindske følelsen af at være blændet, når man kommer ind i tunnellen fra skarpt dagslys og omvendt sikre optimal belysning, når det er mørkt. Det glæder Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A), at kommunen kan tilbyde det stigende antal cykelpendlere på ruten endnu bedre forhold:

”Supercykelstien Farumruten har været en succes med kraftigt stigende cykeltrafik. Det er lykkedes at overflytte biltrafik til cykeltrafik og på den måde øger vi mobiliteten på vores veje til gavn for borgerne, trafikanterne og erhvervslivet. Samtidigt formindskes forurening og folkesundheden forbedres, når flere begynder at cykle på lange strækninger. Vi opgraderer nu Farumruten med nyt tunnellys og alle 12 tunneller i Gladsaxe vil i det kommende år få ny og bedre belysning.”

Til indvielsen af tunnelbelysningen den 28. november vil Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst modtage en cykelkaravane ledt Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A), der ligeledes glæder sig over det nye tiltag:

”Vi ved, at Farumruten bliver brugt flittigt, og jeg håber, at bedre belysning vil give mere tryghed og flere pendlere. Jeg glæder mig til at tage turen sammen med furesøborgere og pendlere og kaste lys over en ellers grå november-mandag.

Den nye tunnelbelysning er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Gladsaxe, Furesø og Københavns Kommune samt Aalborg Universitet og ÅF Lighting og er blevet til på baggrund af finansiering fra Farumrutens kommuner, Vejdirektoratet og Region Hovedstaden.

Der er udsigt til bedre belysning i flere tunneller i Gladsaxe Kommune samt langs stien i Københavns Kommune i løbet af 2017 og 2018.

Nettet af Supercykelstier i Region Hovedstaden udvides markant i 2017

I 2017 lanceres fem nye Supercykelstier, der forbinder de eksisterende ruter og skaber et regionalt
sammenhængende net af cykelpendlerruter, der skal gøre det mere attraktiv for pendlere at skrifte fra fire til to hjul – også på ture over fem kilometer.

Når pendlerne rykker fra passiv transport ud på Supercykelstierne har det en lang række
samfundsøkonomiske gevinster, der er med til at gøre fremtidens transport grønnere, sundere og mere effektiv. Trængslen på vejene reduceres, mens cyklende borgerne bliver sundere i en grad, der svarer til en reduktion på 34.000 sygedage årligt. Det samlede planlagte net af 28 Supercykelstier har potentiale til at give et samfundsøkonomisk overskud på 7,3 mia. kr. årligt.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (Ø):
”Med ny og intelligent belysning i denne tunnel på Farumruten får vi taget hånd om en af de barrierer, som har holdt nogle fra at tage cyklen til og fra København fra forstæderne, og dermed har vi gjort det mere oplagt at lade bilen stå og tage cyklen i stedet. Supercykelstierne skaber flere cykelpendlere, og jeg håber, vi i fremtiden får udbygget stinettet, så storkøbenhavnerne let og grønt kan komme til og fra hovedstaden.”

Mere information om pressekontakter mv. findes i nedenstående dokument:

Pressemeddelelse

Lys i mørket på Supercykelstien Farumruten

Gladsaxe Kommune installerer ny intelligent tunnelbelysning på Farumruten, der tilpasser sig både lys og mørke