GREATER COPENHAGEN skal være verdens bedste cykelmetropol

Nogle af verdens bedste cykelbyer ligger i Greater Copenhagen, og cyklen er et internationalt kendt symbol for metropolen. Greater Copenhagen har potentialet til at blive verdens bedste cykelmetropol, men der er ingen strategisk handlingsplan for cykeludviklingssamarbejder, -potentialer og -projekter i metropolen. Det skal der laves om på nu.

For at blive verdens bedste cykelmetropol, er der brug for en handlingsplan. Derfor vedtog Greater Copenhagens bestyrelse d. 4. juni 2019, at der skulle udarbejdes en strategisk handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen. Handlingsplanen skal fremlægge bud på målsætninger og relevante cykelindsatser i metropolen. Cykelhandlingsplanen er nu i høring fra 1. december og frem til 29. januar.

Greater Copenhagen metropolenGreater Copenhagen er et erhvervspolitisk samarbejde, der forener regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden, samt de tilhørende 85 kommuner i en fælles indsats for at skabe en højt udviklet metropolregion, der bygger på bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for regionens 4,3 mio. indbyggere.


Cykelhandlingsplanens fire hovedtemaer

Til at udforme cykelhandlingsplanen er arbejdsgrupper nedsat indenfor fire temaer til at pege på potentialer, indsatser, projekter og målsætninger til cykelhandlingsplanen. Arbejdsgrupperne er sammensat efter land, region, interesser og geografi og har i foråret 2020 udformet handlingsplanen.

Tema 1: Pendling

Tema 2: Kombinationsrejser

Tema 3: Rekreativ cykling og cykelturisme

Tema 4: Viden

Hvem er med?

Region Skåne, Region Halland, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Sekretariatet for supercykelstier, Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Roskilde Kommune, Lund Kommune, Helsingborg Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Rødovre Kommune, Guldborgsund Kommune, Malmø Kommune, Landskrona Kommune, Vordingborg Kommune, Lolland Kommune, Kristianstad Kommune, Ystad Kommune, Vejdirektoratet, Dansk Industri, Aalborg Universitet, Cyklistforbundet, Danmarks Tekniske Universitet, IT Universitetet, Københavns Universitet, Lunds Universitet, Cykelcentrum VTI, Movia, Passagerpulsen, DSB, Skånetrafikken, Dansk Cykelturisme, Tourism in Skåne, Visit Nordsjælland, Destination Sydkyst Danmark, Destination Sjælland, Visit Lolland-Falster, MTB-tours, MTB Skåne, Båstad Turism.

Hvordan kan jeg være med?

Indsend dit høringssvar til cykelhandlingsplanen til Ida Nygaard Christensen på Q12Y@kk.dk senest d. 29. januar. Der er også mulighed for at komme med kommentarer ved at deltage på en virtuel workshop om cykelhandlingsplanen, som afholdes d. 19. januar. Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her.


Tidsplan

Juni 2019 Det blev besluttet på Greater Copenhagens bestyrelsesmøde, at en strategisk handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen metropolen skal udarbejdes.

December 2019 Cykelhandlingsplanen opstartes i Sekretariatet for supercykelstier, der i tæt samarbejde med regionerne udformer projektet og tidsplanen.

Januar 2020 Potentialeanalyse igangsættes af Rambøll, der med et team internationalt team, bestående af rådgivere fra både den svenske og danske side går i gang med at undersøge, hvilke potentialer der er for cykelfremme i de fire regioner.

Marts 2020 Kick off-møde skulle afholdes for alle interessenter d. 25. marts, men aflyses grundet COVID-19.

April 2020 Arbejdsgrupperne indenfor de fire temaer udpeges og inviteres til at give input.

Maj-august 2020 Arbejdsgruppemøder afholdes på video og udpegede indsatser kvalificeres.

September-november 2020 Handlingsplanen skrives og opsættes.

December 2020-januar 2021 Handlingsplanen sendes i høring.

Januar 2021 Virtuel workshop afholdes af Greater Copenhagen, Region Skåne og supercykelstisekretariatet.

Februar 2021 Udarbejdelse af hvidbog til høringsudgave

Primo/medio 2021 Handlingsplanen sendes til godkendelse hos Greater Copenhagens styregruppe og bestyrelse.

Greater Copenhagen Cykelhandlingsplan – Hørings-/Samrådsutgåva 2020

Greater Copenhagen Cykelhandlingsplan inkl. bilag SE

Greater Copenhagen Cykelhandlingsplan inkl. bilag DK

Cykelpotentiale i Greater Copenhagen – Rambøll 2020