Hvad er el-cyklens potentiale?

Elcyklister cykler mere frekvent end “almindelige” cyklister. Hvad er det, der gør el-cyklen til et attraktivt transportmiddel, og øger det sundheden at cykle med motor? Vejdirektoratet har for nyligt offentliggjort en rapport, der undersøgte danskernes brug af elcykler.

8%

… af danskerne har en elcykel

10%

… af danskerne har overvejet
at anskaffe sig en elcykel

Af rapporten fremgår det, at 8% af danskerne har en elcykel, og 10% har overvejet at anskaffe sig en. De nævner i deres artikel fem hovedårsager til, at folk anskaffer sig en elcykel. Her er nogle af dem:

Sundhed og motion

Selvom man lader en elektrisk motor gøre en del af arbejdet for en, når man bruger elcykel, får man stadig masser af motion. Ikke alene er elcyklister mere frekvente cyklister end konventionelle cyklister, de cykler også længere distancer. Så selvom man ikke bruger samme mængde energi pr. tråd i pedalen, kan elcyklen sagtens opfylde et motionsbehov.

De, der anskaffer sig en elcykel, gør det ligeledes med henblik på at erstatte bilen som det primære transportmiddel. Og benytter derfor cyklen som middel til motion, ærinder og transport til/fra arbejde. Cyklen bliver altså for mange en integreret del af dagligdagen, og den er derfor også ejernes primære og foretrukne transportmiddel.

Medvind på cykelstierne og frihed

Sådan bliver følelsen af at bruge en elcykel ofte beskrevet. Netop derfor er det også ekstra populært for ældre eller personer med sygdom/fysiske besværligheder. Elcyklen bidrager nemlig til at disse kan fortsætte med at cykle, hvor de førhen måtte stoppe med det. Tilstedeværelsen af det eldrevne transportmiddel åbner derfor op for f.eks. naturoplevelser. Det bidrager ifølge Vejdirektoratets undersøgelse til at folk kan opretholde deres livskvalitet.

Time management

Mange elcyklister oplever, at de efter at have anskaffet sig en elcykel får mere kontrol over deres tid. Derudover er en følelse af mere tid i hverdagen også et tema. Det kommer sig af forskellige ting, på en elcykel kan man nemt regne en rutetid ud, man slipper for irritationer som f.eks. myldretid, og man kan benytte elcyklen som motionskilde. Ligeledes er elcyklen ikke så vind- og vejrfølsom som konventionelle cykler, hvorfor man uafhængigt af vejrforhold altid kan regne med sin hastighed.

Læs hele rapporten fra Vejdirektoratet