Viden-projektleder til Supercykelstisekretariatet (tidsbegrænset stilling)

Vil du være med til at udvikle fremtidens net af supercykelstier?

Vil du være med til at løse trafikudfordringer i Region Hovedstaden? Har du erfaring med udvikling og tilrettelæggelse af undersøgelser og effektmålinger af cykelprojekter, samt formidling heraf? Har du erfaring med trafikplanlægning, cykelinfrastruktur og supercykelstier? Er du god til at samarbejde med mange forskellige aktører? Så skal du måske være en del af Supercykelstisekretariatet i 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger en dygtig projektleder i en midlertidig stilling, der skal være med til at udvikle samarbejdet om verdens stærkeste net af supercykelstier.

27 kommuner og Region Hovedstaden er gået sammen om at udvikle et net af supercykelstier, der skal skabe optimale forhold for pendlercyklister i hovedstadsregionen. Et ambitiøst samarbejde, der er forankret i Sekretariat for supercykelstier, og som varetager det fælles arbejde med supercykelstierne på tværs af kommunegrænserne. Sekretariatets opgaver består bl.a. i at facilitere samt sikre fremdrift og forankring af det tværkommunale samarbejde, herunder planlægning, koordinering og realisering af ruter, opgradering af eksisterende ruter og udvikling af innovative løsninger på cykelområdet.

Sekretariatet har derfor brug for en udviklingsorienteret medarbejder, der kan sikre den fortsatte udvikling og fremdrift af ruterealiseringerne og sikre, at cyklister får en optimal cykeloplevelse på supercykelstierne i hovedstadsområdet.

Hvem er Supercykelstisekretariatet?
Supercykelstisekretariatet består af en programleder, fire medarbejdere og en studentermedhjælper. Det er et ambitiøst team, der lægger vægt på samarbejde og på at løfte i flok. Og vi sætter stor pris på godt kollegaskab og en uformel tone. Sekretariat er forankret i Mobilitetsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som har til huse i Njalsgade i København S.

Jobbet
I Supercykelstisekretariatet skal du være med til at facilitere og koordinere samarbejdet med 27 kommuner og Region Hovedstaden, og stillingen vil bl.a. indebære:

 • tæt dialog og koordinering med de 27 kommuner i samarbejdet samt Region Hovedstaden og Vejdirektoratet
 • strategisk evalueringsarbejde, herunder effektmåling af cykelindsatser og cykelanlægsprojekter og formidling heraf
 • fundraising, puljeansøgning, statusrapportering og regnskabsføring og gennemførelse af udbudsprocesser, kontrakter m.m.

Hvem er du?
Vi leder efter en ambitiøs projektleder med en akademisk baggrund og erfaring med regional mobilitets- og cykelplanlægning og erfaring med effektmåling af cykelindsatser og cykelanlægsprojekter og formidling heraf. Du er vant til at lede, koordinere og eksekvere større projekter og har måske kendskab til kommunerne i hovedstadsregionen og deres prioriteringer og udfordringer i forhold til cykelplanlægning.

De opgaver, du skal udføre, indebærer hyppig kontakt til en lang række interessenter, og du skal lede komplicerede processer med mange parter. Din evne til dialog og samarbejde er derfor afgørende, og erfaring med både udbud og økonomistyring en stor fordel. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde i teamet, hvor vi løfter i flok, dog er der særlige ansvarsområder tilknyttet stillingen, som beskrevet i følgende.

Opgaver

 • Udvikling, tilrettelæggelse, projektledelse og formidling af al data og dokumentationsarbejde for supercykelstierne, herunder evalueringer og effektmåling af indsatser og anlægsprojekter
 • Formidling af evalueringsresultater og analyser af effekter
 • Tovholderansvar for udvalgte kommuner og ruter, både med hensyn til rådgivning om anlæg, drift, kommunikation, rapportering, evaluering m.m. og realiseringen af nye såvel som vedligeholdelse og opgradering af eksisterende ruter

Vi forventer, at du har erfaring med

 • cykelplanlægning og -udvikling
 • tilrettelæggelse af undersøgelser og analyser, såsom; cykeltællinger, spørgeskemaundersøgelser, evalueringer, samfundsøkonomiske analyser mm. med henblik på at dokumentere effekter af indsatser og anlægsprojekter
 • databehandling i Excel
 • formidling af effekter
 • QGIS og kortfremstilling
 • projektledelse af større projekter med mange offentlige og private aktører
 • politiske organisationer og politiske dagsordener
 • facilitering af større møder og mange interessenter
 • formidling skriftligt og mundtligt – fx præsentationer for samarbejdspartnere såvel som nationale og internationale delegationer
 • dialog med nationale og internationale cykelplanlæggere

Det er en fordel, at du har erfaring med

 • supercykelstierne, regional cykelplanlægning og plangrundlag i hovedstadsregionen
 • grafisk arbejde fx Adobe Illustrator og InDesign kundskaber og udarbejdelse af diverse publikationer og andre trykte materialer

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er en tidsbegrænset generaliststilling på 37 timer ugentligt på ét år, der starter den 1. januar 2020 og slutter den 31. december 2020. Sekretariatet for supercykelstier hører til i Mobilitetsenheden, der er en del af centeret Byens Udvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Mere information
For yderligere information er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder for Supercykelstierne Sidsel Birk Hjuler på 4049 7066 eller enhedschef Casper Harboe på 2966 9067.

Søg via linket her senest søndag den 10. november 2019

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.