Ny asfalt og lys til supercykelstier i Albertslund

Der er godt nyt til cykelpendlere i Albertslund, når kommunen i den kommende tid lægger ny asfalt på flere cykelstier, der samtidig også får ny belysning.

Flere af cykelstierne i Albertslund Kommune får henover foråret og sommeren ny asfalt for at forbedre forholdene for de mange, der tager cyklen i og gennem kommunen. Albertslunds  kommunalbestyrelse har i foråret besluttet, at der skal lægges nyt slidlag på Poppelstien som er en del af supercykelstien Albertslundruten. Kommunalbestyrelsen har desuden bevilliget midler til nyt slidlag på dele af cykelstierne langs Roskildevej – stierne bliver en del af den planlagte supercykelsti Roskilderuten.

På Trippendalsstien, som er en del af både Albertslundruten og Ring 4-ruten, er der blevet etableret ny stibelysning. Der er desuden blevet opsat særlige master med spots i de krydsninger hvor man kan forvente, at der vil være lokal trafik – blandt andet skolebørn, der kobler sig på stien. Masterne med spots vil altså  både være med til at give mere lys i krydsningspunkterne på stien, men også skabe mere sikkerhed ved at fungere som markører som indikerer, at der i disse punkter er trafik fra andre stier. Dette koncept ruller kommunen også ud på det øvrige stinet.

I løbet af foråret og sommeren vil kommunen desuden etablere belysning på den østlige del af Albertslundruten i området ved Albertslund Stadion.