Vi tester nedtællingssignaler

,

Vi tester nye typer af nedtællingssignaler på Allerødruten. Signalerne skal gøre det muligt for cyklister at tilpasse deres hastighed i udvalgte kryds.

Vi tester nye type af nedtællingssignaler med visuel nedtælling. Nedtællingssignalerne er en del af et forsøg, hvor vi tester, hvordan der kan skabes bedre fremkommelighed for cyklister i trafikstyrede kryds, der ikke har faste omløbstider for grøn- og rødtid.

Tidligere har vi testet nedtællingssignaler med barer, beskrevet herunder, på Allerødruten. Vi er nu i gang med at teste cirkelnedtælling i udvalgte kryds på Allerødruten i Københavns Kommune.

Trafikstyrede signaler bruges til at styre trafikken i myldretrafikken for at undgå lange kødannelser. De kan også bruges til at prioritere busser. I den slags signaler kan grøntiden forlænges ”pludseligt”, hvis der kommer en bus. Det betyder, at et ”almindeligt” nedtællingssignal med sekunder for eksempel ville tælle ned 10-9-8-7-6-5 og springe tilbage til 9 når bussen kommer.

Pludselige spring i nedtælling med sekunder betyder, at man ikke kan regne med den tid, der bliver angivet og derfor bliver det svære at tilpasse sin fart frem mod krydset. Derfor forsøger vi at teste nye typer af nedtællingssignaler med visuel nedtælling. Formålet er at det kan blive muligt for pendlere at aflæse, hvor lang tid der er tilbage til signalskifte selvom grøn- og rødtid ikke er fast, og derved give bedre mulighed for cyklister til at tilpasse farten frem mod krydset.

Hvilke nedtællingssignaler tester vi?

Projektet med denne type af nedtællingssignaler blev påbegyndt i første halvdel af 2017, hvor nedtællingssignaler med barer blev sat op langs Allerødruten i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød Kommune. Dette nedtællingssignal står på en pæl før krydset. Det skal give cyklisterne mulighed for at se signalet på afstand, så de derved kan tilpasse deres fart i god tid. Den slags signaler kan bruges steder, hvor byrummet ikke er så tæt.

Denne type signaler er blevet evalueret i foråret 2018. Resultaterne er blandet. Nogle cyklister er glade for signalerne. De hjælper til at tilpasse farten og er lette at afkode. Andre cyklister er ikke glade for signalerne og synes ikke de hjælper til at skabe bedre fremkommelighed eller komfort.

 

 

I februar 2019 er den anden type nedtællingssignal med cirkel-nedtællingen blevet sat op langs Allerødruten i Københavns Kommune. Dette nedtællingssignal sidder i selve signalet og bliver testet i København, fordi byrummet er tæt og der ikke er mulighed for at sætte en pæl op før krydset.
Nedtællingen sker i en cirkel, der består af dioder, som slukker i samme retning, som en viser kører rundt på en urskive. Den hastighed dioderne slukker med bliver regnet ud i gennemsnittet mellem den resterende tid, hvor der er rød og det antal dioder, der er tilbage i cirklen. Derved illustrerer det en glidende bevægelse, hvor stregen omkring cirklen bliver mindre og mindre. Evaluering af denne type nedtællingssignal vil være evalueret ved udgangen af 2019.

 

 

Har du feedback til forsøget er du velkommen til at kontakte os pr. mail.