Trafikinformation til cykelpendlere

Er der glat på vejene her til morgen? Det er trafikinformation, du som bilist kan få dagligt, så du ved, hvilke pendlerforhold der er, inden du tager turen mod arbejde. Men der mangler fortsat trafikinformation til cykelpendlere. Derfor arbejder vi i supercykelstisamarbejdet på at udvikle trafikinformation til de tohjulede pendlere.

Mange pendlere på supercykelstierne tager cyklen året rundt, men manglende viden om vej- og vejrforholdene kan afholde nogle fra at vælge cyklen til. Den barriere vil vi gerne være med til at nedbryde, og derfor undersøger supercykelstisamarbejdet, hvordan der bedst muligt kan skabes brugbar trafikinformation til cykelpendlere.

Undersøgelse af pendlernes behov
Der er i dag meget trafikinformation til pendlere, der kører i bil, med bus og med tog. Både inden, under og efter turen er der mulighed for at få information gennem mange forskellige kanaler f.eks. interaktive skilte, radio, hjemmesider og diverse apps. Samtidig tilbydes pendlerne en bred variation af information: Hvilken rute er den hurtigste, hvor hurtigt må du køre her, hvornår kommer den næste bus, er toget forsinket, er der kø på vejen pga. uheld eller vejarbejde samt information om glatføre og lignende.

Men når man snakker om trafikinformation til cyklister, er der ikke meget information at finde.

Hjælp fra cykelpendlere
Supercykelstisamarbejdet er derfor sammen med Epinion i gang med at undersøge cykelpendleres behov for trafikinformation. Fokus er på, hvilken trafikinformation cykelpendlere har brug for til at gøre den daglige pendling lettere, samt hvordan information gives bedst muligt. Trafikinformation kan eksempelvis være information om saltning, gravearbejde, snerydning, manglede belysning og lignende. 26 cykelpendlere har sagt ja til i fem uger at medvirke i et studie, hvor de dagligt fortæller om deres cykeltur, hvordan de planlægger den, og hvad de møder på deres vej. Studiet skal være med til at gøre os klogere på cykelpendleres behov for trafikinformation, og hvordan trafikinformation om supercykelstierne bedst leveres.  Undersøgelsen har særligt fokus på, hvordan pendlerne planlægger deres cykeltur, om de oplever udfordringer på deres tur, og hvilken information der kunne gavne i den specifikke situation.

Den bedst mulige løsning
Undersøgelsen er en del af et større udviklingsarbejde omkring trafikinformation til cykelpendlere. Et af fokusområderne er at finde ud af, hvordan trafikinformation til cyklister bedst muligt bliver givet.

Når man arbejder med trafikinformation til cyklister, er der flere forskellige veje at gå.

Göteborg Stad har eksempelvis udviklet en app, som kun informerer om forhold på cykelstierne i byen. Appen giver forskellig information – blandt andet om cykelstien er spærret pga. vejarbejde, hvilken rute man kan tage, og hvor man kan finde en cykelpumpe. Det er en vej at gå. En anden vej er at samarbejde med allerede etablerede platforme, eksempelvis Google, Rejseplanen, Vejdirektoratets trafikinformation og lignende.

”Når man cykler langt på sin vej til arbejde, gør man det ikke nødvendigvis hver dag. Nogle dage tager man måske toget den ene vej og cykler den anden, mens det nogle gange er nødvendigt at tage bilen. Derfor kan der være fordel i at forsøge at samarbejde med platforme, som allerede giver trafikinformationer til andre trafikanter” udtaler Signe, projektleder ved supercykelstierne, og fortsætter, “Epinionundersøgelsen skal derfor også være med til at indsamle viden om, hvordan deltagerne sammensætter deres hverdagstransport, og hvordan cykelpendlere foretrækker at få information”.

Undersøgelsen finder sted i februar og marts i år og resultaterne er klar i april.

 

Foto: Troels Heinen