Ny bro ved Damhussøen

Københavns Kommune udskifter Sortebro ved Damhussøen på Albertslundruten.

Supercykelstisamarbejdet arbejder løbende på forbedring af supercykelstierne. I efteråret 2019 udskiftes Sortebro ved Damhussøen på grund af broens tilstand.

Den nye bro bliver en bredere bro med tre spor – to fodgængerspor, et i hver side, og et cykelspor i midten. Det sikrer, at fodgængere ikke krydser cykelstien på broen, og det forbedrer derfor trygheden for både cyklister og gående.

Anlægsarbejdet forventes at vare mellem 1-3 uger, hvor broen forventes afspærret for trafik i en periode. Kommunen arbejder selvfølgelig for at minimere afspærringen. Når broen skal afspærres vil trafikken afvikles via en alternativ rute. Der vil følge mere information herom, når projektet nærmer sig.

Broen er i mellemtiden afspærret for tunge køretøjer, mens der samtidig er lagt et skridsikkert lag på broen, så den er sikker at færdes på indtil renoveringen. Broen kan altså stadig benyttes af cyklister og fodgængere.