Regionalt samarbejde modtager international pris for arbejde med cykelinfrastruktur

23 kommuner og Region Hovedstadens samarbejde om Supercykelstier, der skal sikre grønnere og sundere løsninger for fremtidens transport, har vagt international bevågenhed. Derfor modtog udvalgsformand for Miljø- og Trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup, d. 23. august den internationale Energy Globe pris på Østrigs Ambassade, på vegne af samarbejdet.

Befolkningstilvæksten i hovedstadsregionen vil stige over de næste 30 år og trafikken i regionen vil også stige for alle transportmidler. Det vil skabe et stort pres på den eksisterende infrastruktur.

Denne udfordring kan hverken region eller den enkelte kommune i regionen løse alene. Derfor har det unikke tværkommunale og regionale samarbejde om skabe et højklasset cykelstinet, som kan gøre cykelturen til et seriøst alternativ til bilkøen på motorvejen, vækket international genklang. Ambitionen om et samlet net af 28 Supercykelstier, vil årligt kunne reducere antallet af bilture med 720.000 og samtidig spare pendlere for 55.000 timer i bilkø. Projektet har dermed en række samfundsøkonomiske gevinster, og bidrager samtidig med 34.000 færre sygedage om året, grundet cyklismens sundhedsfremmende effekter.

Altafgørende at kommuner og region samarbejder
Supercykelstier er Danmarks første net af regionale cykelruter, der skal tilbyde pendlere et konkurrencedygtigt alternativ til passiv transport, og det er altafgørende at kommuner og region står sammen.

”Supercykelstier viser hvordan en fælles indsats om fremtidens bæredygtige transport har potentiale til at flytte pendlere fra bilen over på cyklen, og dermed afhjælpe nogle af de trængselsudfordringer vi står overfor – til gavn for både den enkelte og samfundet. Samarbejdet viser, hvordan helhedstænkning er et centralt i forhold til fremtidens transportudvikling – særligt på cykelområdet”

Sådan udtaler Jens Mandrup (SF) i forbindelse med modtagelsen af prisen, for samarbejdets indsats på cykelområdet. Han bakkes blandt andet op af Mette Schmidt Olsen, formand for Teknik og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der allerede er indviet to Supercykelstier, Allerødruten og Ring-4 ruten:

”Supercykelstierne bidrager med flere positive effekter og er bl.a. med til at mindske trafikbelastningen på vejene og i byen. Og så bidrager de også til at fremme aktivitetsniveauet og sundheden blandt borgerne. Vi er glade for at Supercykelsti-samarbejdet vinder Energy Globe i Danmark, da det er et tydeligt signal til alle de involverede parter, som viser vigtigheden af at forbedre forholdene for cyklister i Lyngby-Taarbæk Kommune og resten af hovedstadsregionen.”

Positive effekter på de eksisterende ruter
Mens trængslen i hovedstadsområdet er fortsat stigende, viser regionens Supercykelstier, at man allerede nu kan høste frugterne af det tværkommunale samarbejde. Siden Supercykelstien Farumruten blev indviet i april 2013, er antallet af cyklister på ruten steget med 61 pct. Også Danmarks første Supercykelsti Albertslundruten er velbesøgt. Her er der sket en stigning i antallet af brugere på 34 pct. siden indvielsen i 2012. Det samlede net af 28 Supercykelstier har potentiale til at skabe 30 pct. flere cykelpendlere sammenlignet med i dag.

 

Sektionschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden. Programleder Sidsel Birk Hjuler, Supercykelstierne. Formand for Teknik – og Miljøudvalget i Region Hovedstaden Jens Mandrup, Ambassadør Dr. Ernst-Peter Brezovszky, Østrigs Ambassade. Commercial Counsellor, Cosima Steiner, Østrigs Ambassade – Handelsafdeling.