Find vej på Supercykelstien

Bedre cykelforhold får flere til at vælge cyklen frem for bilen, og det giver øget sundhed, bedre bymiljø og mindre trængsel – til gavn for alle trafikanter. Derfor skal det være nemt og sikkert at komme fra A til B – og en vigtig del af dette, er at Supercykelstier skal være let tilgængelige og lette at orientere sig på som cykelpendler. Skiltning og afmærkning gør det lettere at orientere sig på rutenettet.

På de eksisterende otte Supercykelstier, vil cyklister kunne opleve afmærkning i asfalten. Rundellerne vil være at finde med op til 200 meters mellemrum og samt ved lyskryds og sideveje, for at indikere rutens forløb, uden at cyklisten behøver at anvende kort eller lignende.  Rundellerne vil derfor enten være retningsmarkerende med pile, eller være et logo som indikation for, at man befinder sig på en Supercykelsti.

          

Nummerering af ruterne

Hver Supercykelsti er nummeret, sådan at man som cyklist kan orientere sig på tværs af ruter og kommunegrænser, på lige fod med den nummerering man kender fra motorvejen. Radialruter vil være markeret med ulige numre, mens ring-ruterne er markeret med lige numre.

Numrene begynder fra 99 og ned, mens de nationale turer begynder fra 1 og går op.