Hvad mener cykelpendlerne om den første Cykelsupersti Albertslundruten?

”Den orange stribe er et hit” og ”Hvad sker der med Hyltebjerg Allé?”. Kommentarer, spørgsmål og gode ideer fløj over bordet, da Cykelsuperstierne deltog med en informationsstand ved Dansk Cyklistforbunds landsmøde og et ”Kør Grønt”- event på Glostrup Hospital.

8. november 2012

Cykelsuperstierne skal skabe bedre forhold for pendlercyklisterne og give flere lyst til at vælge cyklen frem for bilen – også på de lange strækninger. Albertslundruten er den første Cykelsupersti, som løber fra Albertslund til København. Ruten er en pilotrute, hvilket betyder, at erfaringerne med ruten er med til at præge udviklingen af de kommende ruter i det samlede rutenet af i alt 28 Cykelsuperstier i hovedstadsregionen.

Feedback af stor betydning
Et ”Kør-Grønt”-event for medarbejderne på Glostrup Hospital dannede i oktober rammerne for dialog mellem sekretariatet for Cykelsuperstierne og de cykelpendlere som dagligt benytter Albertslundruten. Hospitalet er placeret små 300 meter fra Albertslundruten.  Skulderklap til Albertslundruten samt forslag til forbedringer blev delt flittigt ud fra de medarbejdere på Glostrup Hospital, der dagligt benytter ruten. Samme interesse og engagement var også overskriften for de mange gode input, som deltagerne til Dansk Cyklistforbunds landsmøde bidrog med til Cykelsuperstiernes informationsstand ved landsmødet.

Besøget hos Glostrup Hospital og Dansk Cyklistforbunds landsmøde har givet masser af gode ideer og input til det videre arbejde med planlægningen af Cykelsuperstier i hovedstadsregionen. Feedbacken har stor betydning for projektet og for at skabe Cykelsuperstier der specielt er rettet mod pendlernes behov.

På Albertslundruten er der foretaget såkaldte før- og eftermålinger. Cyklister på ruten er blevet spurgt ind til deres oplevelse og brug af Albertslundruten før og efter lanceringen af ruten i april 2012. Eftermålingerne forventes på plads ved udgangen af 2012.

Vi hører også gerne fra dig, hvis du har input, kommentarer eller gode ideer til Albertslundruten eller Cykelsupersti-projektet.