Budgetaftaler 2013 og Cykelsuperstier

Københavns Kommune har med budgetaftalen 2013 afsat 14 mio.kr til cykelsuperstier. Region Hovedstaden melder ind med en cykelfremkommelighedspulje på 12 mio. kr. til cykelsuperstierne

26. oktober 2012

Budgetaftalerne for 2013 er så småt på plads i de 22 kommuner samt Region Hovedstaden, som står bag Cykelsuperstierne. I en række kommuner er der afsat penge til cykelstier. Dog er det i mange kommuner endnu uvist, hvordan pengene til cykelstierne skal anvendes – og om det i sidste ende bliver til cykelsuperstier.

Konkret i forhold til cykelsuperstierne har Københavns Kommune afsat 14. mio. kr. Pengene skal bruges til Vandledningsstien med fokus på et stykke cykelsti ved Høje Gladsaxevej.  Den første Cykelsupersti – Albertslundruten – er i fokus med kommunens budgetaftale 2013. Her er pengene øremærket til Hyltebjerg Allé, Linde Allé og krydsningen med Grøndals Parkvej.

Frederikssund Kommune har afsat penge til etablering af den første etapé af kommunens del af cykelsuperstien, som skal løbe fra Frederikssund Kommune til København. Ved budgetvedtagelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune er der afsat 2 mio. kr. i 2013 til cykelsuperstier.

Region Hovedstadens budgetaftale 2013 er resulteret i en cykelfremkommelighedspulje på 12 mio. kr. En pulje som kommunerne i cykelsupersti-projektet kan søge i forhold til særligt vanskelige krydsninger mellem vej og cykelsti.

Læs Region Hovedstadens budgetaftale 2013 her
Læs Københavns Kommunes budgetaftale 2013 her