Cykelsuperstierne klar til ansøgningsrunde for Supercykelstipulje

Startskuddet er gået til ansøgningsrunden for transportministeriets Supercykelstipulje. Ansøgningskriterierne for puljen på 189 mio. kr. er netop fastsat af Vejdirektoratet. Og Cykelsuperstierne er klar til at søge puljen.

19. november 2012

Den 12.juni 2012 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten en aftale om bedre og billigere kollektiv trafik. I aftalen blev der afsat 189 mio.kr. i 2012 til etablering af supercykelstier i Danmarks fem største byer. Vejdirektoratet har nu meldt konkrete ansøgningskriterier ud. Udvælgelsen af projekterne vil blandt andet prioriteres med vægt på fremkommelighed for cyklister, et stort potentiale for overflytning fra bil til cykel og at cykelruterne skal have god forbindelse til kollektive trafikknudepunkter.  Tilskudsandelen fra puljen er maksimalt 50 %. De resterende udgifter skal kommunerne selv betale.

22 kommuner og Region Hovedstaden enige om køreklar plan for 17 nye cykelsuperstier
Cyklisterne er en stor del af løsningen på udfordringen med trængsel i Hovedstadsområdet. Det er borgmestrene fra de 22 kommuner der sammen med Region Hovedstaden står bag Cykelsupersti-projektet enige om. Derfor underskrev de i august 2012 en hensigtserklæring til transportminister Henrik Dam Kristensen, der peger på, hvor de næste 17 cykelsuperstier skal ligge. Mens de i første omgang har prioritet 17 ruter, er der planer om i alt 28 cykelsuperstier i et sammenhængende rutenet i hovedstadsregionen.

Med startskuddet til at søge Supercykelstipuljen er Cykelsupersti-projektet klar til at søge. I øjeblikket er de deltagende kommuner i projektet i samarbejde med Region Hovedstaden i gang med at udvælge, hvilke cykelruter der skal søges til.

Cykelsuperstierne har potentiale til at øge antallet af cyklister med 30 procent, hvilket vil svare til 15.000 flere pendlercyklister. Det vil spare omkring 7.000 ton CO2 pr. år og give 300 mio. kr. i besparelser på sundhed årligt.

I løbet af foråret 2013 forventes et svar på, hvilke projekter der modtager tilskud fra Supercykelstipuljen.

Læs aftale om bedre og billigere kollektiv trafik her