Ishøjruten C77

Ishøjruten forbinder København og Ishøj gennem Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk Kommune. Ruten er 13,8 km lang og er en af de i alt 11 Supercykelstier, der vil blive anlagt frem til år 2018.

Ruten blev indviet i Ishøj den 28. august 2016.

Tiltagene på Ishøjruten skal forbedre den samlede cykeloplevelse og give øget trafiksikkerhed på hele strækningen. Ruten løber tæt på stationerne Ishøj, Brøndby Strand, Friheden, Åmarken og Ny Ellebjerg med mulighed for at kombinere rejser med tog og cykel.

Ruten forbinder byområderne Ishøj, Vallensbæk Strand, Brøndby Strand, Avedøre, dele af Hvidovre, Valby og resten af København. Ruten passerer nær stationene Ishøj, Brødnby Strand, Friheden, Åmarken og Ny Ellebjerg.

 

Fakta om Ishøjruten

 • 13,8 km
 • Løber gennem København, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Ishøj
 • Potentiale: En vækst i pendlere på 50 procent, hvilket svarer til omkring 400.000-500.000 flere cykelture om året.
 • Budget: 13,5 mio. kr.
 • Udvalgte tiltag: Forbedringer i kryds, forbedringer ved udvalgte busstop for både cyklister og buspassagerer samt bedre belægning og etablering af ny cykelsti på Vigerslev Allé.

 

Forbedringer på Ishøjruten

 • Optimering af grøn-tid for cyklister i syv kryds
 • To nye busperroner for nemmere passage
 • Et nyt nedtællingssignal
 • Ny asfalt på dele af strækningen
 • Fremført cykelsti ved udvalgte sideveje og kryds for øget trafiksikkerhed
 • Bredere cykelstier på dele af strækningen
 • Forbedringer ved udvalgte busstoppesteder
 • Forbedret adskillelse af cykler og biler udvalgte steder på ruten
 • Skiltning på hele strækningen
 • Vejvisning i asfalt
 • Fodhvilere langs ruten
 • To servicestationer med pumper
 • En pumpe
 • Et cykelbarometer