Helsingørruten C91

Første etape af Helsingørruten er 11,7 km lang og forbinder København og Lyngby-Taarbæk gennem Gentofte. På sigt vil ruten gå hele vejen til Helsingør.

Første etape af ruten er en af de i alt 7 Supercykelstier, der vil blive anlagt inden 2021. Anlægsprojekterne i København og Gentofte er færdige i 2018, men ruten forventes først indviet senere inden 2021.

Ruten kobler sig på Ring 3 ruten i Lyngby-Taarbæk og Københavnerruten i København. Ruten skal øge rejsehastigheden for pendlercyklister, og skabe en komfortabel og sikker rute mellem København og Lyngby – Taarbæk og på sigt til Helsingør.

Helsingørruten er en væsentlig rute, både i forhold til trængsel, men også trafiksikkerhedsmæssigt. Ruten løber gennem områder med erhverv og løber forbi stationer og stoppesteder, som letter kombinationen mellem cyklisme og offentlig transport.

 

Fakta om Helsingørruten (første etape)

  • 11,7 km
  • Løber gennem København, Gentofte og Lyngby-Taarbæk.
  • Forventes afsluttet inden 2021.
  • Potentiale: En vækst i pendlere på cykel på omkring 23 procent, hvilket svarer til omkring 300.000-400.000 flere cykelture om året.
  • Budget: Omkring 17 mio. kroner for strækningen i København, Gentofte og Lyngby-Taarbæk.
  • Udvalgte tiltag: Udvidelse af cykelsti og forbedrede overkørsler. Derudover etableres der: Forbedringer for cyklister i signalkryds, nyt slidlag på udvalgte strækninger, forbedringer ved udvalgte busstop for både cyklister og buspassagerer. Helsingørruten i sin helhed vil forbinde beboelsesområder og store arbejdsplader og studiesteder som eksempelvis Velux, Forskerparken, Nordhavn og DTU.