Nye anlæg på Allerødruten

Nye anlæg på Allerødruten

Rudersdal Kommune renoverer i 2019 dele af Allerødruten, der blandt andet får bredere cykelsti og bedre adskillelse af cyklister og biler. Broen på Kongevejen over Ravnsnæsvej renoveres i perioden medio april til medio oktober. I perioden vil der være fællessti for cyklister og fodgængere. Broen er af ældre dato, og der har indtil nu ikke været…