Vestvoldruten

Ruten forløber som fællessti eller delt sti i eget tracé langs Vestvolden i en bue vest om København, fra Hillerødmotorvejen og Farumruten i nord, til Gammel Køge Landevej og Ishøjruten i syd. Om Ruten Ruten er fri for biltrafik langs næsten hele ruten men har dog en del krydsninger med trafikerede indfaldsveje. Ruten løber gennem…