Vestbaneruten

Ruten forløber som en banesti langs Vestbanen mellem Roskilde og København. Linjeføringen er nogle steder ad stier i eget tracé, andre steder ad mindre veje, og den vil sandsynligvis veksle mellem at ligge på nordsiden og sydsiden af banen flere gange. Om Ruten Ruten forløber i en af “fingrene” i hovedstadsområdets Fingerplan. Ruten forbinder tætbefolkede…