Opråb til transportminister fra 26 borgmestre og en regionrådsformand

Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden har netop offentliggjort deres første cykelregnskab og konklusionen er klar: Det tværkommunale samarbejde om regional cykelpendlerinfrastruktur er en succes!

Derfor mener 26 borgmestre og en regionsrådsformand at staten skal hjælpe med at styrke cykelindsatsen i Danmark og har 3 anbefalinger til hvordan. Den fælles deklaration blev overrakt til transportministeren ved et borgmestertopmøde i torsdags og blev vel modtaget.

Verden ser til Danmark for bæredygtige løsninger. Særligt vores unikke, danske cykelkultur og -indsatser trækker overskrifter i internationale medier. Senest blev supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden udpeget som én ud af 100 ledende climate action-projekter i 2019 i The Cities100 report, og derefter udpeget som finalist til en C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards 2019. Men målet er ikke nået endnu. Hvis vi skal have flere til at vælge cyklen også på de længere distancer, kræver det, at kommuner, regioner og staten står sammen. Derfor afholdte Supercykelstisamarbejdet i torsdags et borgmestertopmøde, hvor transportministeren mødte op og fik overrakt samarbejdets tre anbefalinger til en kommende statslig investeringsplan for infrastruktur frem mod 2030.

”Det er modigt at kalde sig cykelminister, men jeg mener det oprigtigt. Det er ikke kun i hovedstadsområdet, at cykling er vigtigt, det er det i hele landet. At tage et par kilometer til arbejde på cykel er der relativt mange, der gør. Men hvis vi for alvor skal ændre noget på vores klima-, sundheds- og trængselsudfordringer, skal cykling også være attraktivt på de længere afstande. Så det er et fantastisk vigtigt stykke arbejde, som Supercykelstisamarbejdet og de 27 borgmestre har kastet sig ud i med nogle virkelig flotte resultater og anbefalinger, som kan indgå i de kommende drøftelser om en investeringsplan. For vi skal tage de nødvendige miljø- og klimahensyn, når vi planlægger fremtidens infrastruktur, og det kræver investeringer i cyklisme,”
siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ønske om ny national cykelpulje

Anbefalingerne handler om, hvordan staten kan støtte kommunernes prioritering af regionale cykelinfrastrukturinvesteringer blandt andet gennem en fast national cykelpulje.

”Pendlerne er ligeglade med kommunegrænser. Hvis vi skal gøre det mere attraktivt for flere at vælge cyklen, bliver vi nødt til at samarbejde tværs – og det er dét, Supercykelstisamarbejdet gør.
Samtidig er det vigtigt, at regional cykelinfrastruktur ikke kun ses som en kommunal opgave, men også løftes regionalt og nationalt. Derfor er det afgørende, at staten støtter op om det fremtidige arbejde med udbygningen af supercykelstinettet,” siger Ninna Hedeager Olsen,
teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Supercykelstierne er ét af Danmarks mest rentable infrastruktur-projekter. Et fuldt udbygget supercykelstinet med 45 ruter koster 2,2 mia. kr. og har et samfundsøkonomisk afkast på 5,7 mia. – svarende til en intern rente på 11 %. 70 % af de samfundsøkonomiske gevinster tilfalder staten. Det er med andre ord en virkelig god forretning for staten at investere i supercykelstier.

Nemmere for flere at vælge cyklen

Det er særligt de sundhedsmæssige effekter af flere cykelpendlere, der gør supercykelstierne til en god investering. I gennemsnit cykler pendlerne på supercykelstierne 11 km pr. tur. Cykelturen til og fra arbejde starter og slutter dog ikke på cykelstien men i hjemmet og på arbejdspladsen. Virksomhederne spiller således en afgørende rolle i at gøre det nemmere for deres medarbejdere at vælge cyklen til og fra arbejde. Derfor anbefaler Supercykelstisamarbejdet også, at staten skaber flere incitamenter til at fremme cykelpendling for arbejdsgivere og arbejdstagere.

”Knap halvdelen af alle danskere har 10 km eller derunder til arbejde. Og skal vi gøre noget ved vores store klimaudfordringer spiller hverdagspendling også en kæmpe rolle. I Roskilde Kommune har vi udråbt 2021 til cykelår, hvor vi sætter fokus på både klima, adfærd og infrastruktur. Cykelpendling er nemlig ikke kun for storbyboere, cykelpendling er for hele Danmark. Derfor har vi pligt til at gøre det mere attraktiv for flere at tage de 10 km på cykel – og det skal vi blandt andet gøre i samarbejde med virksomhederne. Derfor anbefaler vi, at staten skaber flere incitamenter til at fremme cykelpendling for arbejdsgivere og arbejdstagere,” siger
Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune, der som den første kommune i Region Sjælland har tilsluttet sig samarbejdet.

10-års jubilæum fejres med cykelregnskab

Supercykelstisamarbejdet, der i år kan fejre 10-års jubilæum, overrakte sammen med deklarationen og de tre anbefalinger også samarbejdets første cykelregnskab til transportministeren. Cykelregnskabet indeholder alle resultaterne fra samarbejdets første ti år med otte etablerede supercykelstier, og resultaterne taler deres klare sprog: Supercykelstisamarbejdet er en succes.

Ikke alene er samarbejdet vokset fra 16 til 27 kommuner, der er også indgået politisk enighed om visionen om at etablere i alt 45 supercykelstier inden 2045 – svarende til over 750 km supercykelsti. På de otte etablerede supercykelstier er der målt en gennemsnitlig stigning i cykeltrafik på 23 %, og 14 % af de nye cyklister valgte tidligere bilen. Ydermere er den gennemsnitlige pendler-turlængde på supercykelstinettet 11 km, hvilket er stærkt konkurrencedygtigt til den gennemsnitlige turlængde på S-togs-nettet på 12 km og
særligt interessant set i lyset af, at 60 % af alle borgere i Region Hovedstaden har 10 km eller derunder til arbejde.

”I Allerød satser vi på cyklen som transportmiddel, blandt andet fordi den er et bindemiddel til at få vores infrastruktur til at hænge sammen. Her er supercykelstinettet afgørende for at det både er muligt at cykle til og fra København, men også at man fremover skal kunne komme hurtigt og sikkert på tværs af Hovedstaden. Derfor giver vi vores støtte til deklarationen og inviterer staten til at tage mere medansvar for de regionale cykelforbindelser,” siger Karsten Längerich, borgmester i Allerød Kommune.

Mere information om pressekontakter mv. findes i nedenstående dokument:

Pressemeddelelse

Opråb til transportminister: 26 borgmestre og en regionrådsformand vil have staten til at styrke cykling på tværs af kommunegrænser

Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden har netop offentliggjort deres første cykelregnskab og konklusionen er klar: Det tværkommunale samarbejde om regional cykelpendlerinfrastruktur er en succes!