Supercykelstierne har medvind

Antallet af cykelpendlere stiger fortsat på hovedstadsregionens Supercykelstier til stor gavn for samfundet. På Farumruten er der sket en stigning på hele 61 procent på blot tre år og det glæder de involverede kommuner.

Mens trængslen på vejene i Hovedstadsområdet bliver tungere og tungere, er der anderledes fart over feltet på regionens Supercykelstier. Tusindvis af cykelpendlere krydser dagligt kommunegrænser på vej til og fra arbejde og flere kommer til. Siden Supercykelstien Farumruten blev indviet i april 2013, er antallet af cyklister på ruten steget med 61 pct. Også Danmarks første Supercykelsti Albertslundruten er velbesøgt. Her er der sket en stigning i antallet af brugere på 34 pct. siden indvielsen i 2012. I september blev regionens tredje Supercykelsti Ishøjruten indviet og ønsket om et samlet net af 28 Supercykelstier i Region Hovedstaden tager form.

Vi kalder Frederiksberg for klimaby for fremtiden – og det forpligter. En af indsatserne er at vi arbejder målrettet for at styrke cyklismen i byen og på at forbedre vilkårene for cyklisterne. Det er en stor udfordring i vores tætte by. Undersøgelser som denne viser at det lykkes, samtidig med at der også er plads til de øvrige trafikanter. Det er meget positivt siger Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj (C).

Pendlercykling på lange strækninger

Supercykelstier skal gøre det lettere og mere trygt at pendle på to hjul frem for fire – også på strækninger over fem kilometer. De fleste cykelture i regionen er forsat korte ture på under 5 km. Men Supercykelstierne rykker også på de mellemlange og lange ture op til 20 km – hvor mange ellers vælger bilen. På Albertslundruten er en gennemsnitlig cykeltur på 7,5 km og 83 pct. af alle turene er på over 4 km, mens en cykeltur på Farumruten i gennemsnit er 14,7 km lang, og her er 96 pct. af turene over 5 km.

Det er super interessant at god infrastruktur giver folk lyst til at cykle mere. Tællingerne på Farumruten dokumenterer dette – det er en stor stigning, der er målt. Det er godt for klimaet og godt for sundheden. Vi har i Furesø Kommunes egne tællinger set den samme effekt. Vi er derfor rigtig glade for, at vi nu går i gang med at anlægge Værløse-ruten i dette efterår og også foretager andre forbedringer på vores cykelstinet i den kommende tid siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Store samfundsøkonomiske gevinster

Når pendlerne skifter passiv transport ud med aktiv transport, har det en række samfundsøkonomiske gevinster. Trængslen på vejene falder, og samtidig bliver borgerne sundere i en grad, der svarer til en reduktion på 34.000 sygedage i det årlige sygefravær, der blandt andet er medvirkende til at give et samfundsøkonomisk overskud på 7,3 mia. kr. årligt. Den daglige cykeltur til og fra arbejde bidrager samtidig til en markant lavere dødelighed, og vi får et dokumenteret renere miljø. Det samlede net af Supercykelstier har derudover potentiale til at reducere antallet af bilture i myldretiden med 500.000 færre ture årligt.

Målsætningen med hovedstadsregionens Supercykelstier er at give pendlere et fleksibelt, komfortabelt og trygt alternativ til at tage bilen, så flere vælger cyklen. Det handler derfor om at skabe et konkurrencedygtigt alternativ til passiv transport på tværs af kommunegrænser.

Vi har i 2014 opgraderet Supercykelstien med endnu mere stibelysning. Og det er med tilfredshed jeg ser at cykeltrafikken på Farumruten samlet set er steget. Senere på året får tunnellerne gennem Gladsaxe ny belysning og det vil gøre Farumruten attraktiv for endnu flere cyklister”siger Ole Skrald Rasmussen, formand for Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe (A).

Skal succesen fortsætte, er det nødvendigt med statslig medfinansiering, som også har været en afgørende faktor i arbejdet med Supercykelstierne siden 2007. Ministeren har været ude og åbne op for en ny mulig statslig pulje til cykelområdet.

Det er et unikt samarbejde at have 22 kommuner og Region Hovedstaden til i fællesskab at arbejde på at forbedre fremtidens cykelinfrastruktur og de samfundsøkonomiske målinger og den fortsatte succes for Supercykelstier, viser at et sådant samarbejde i høj grad kan betale sig og i stigende grad åbner folks øjne for cyklen som dagligt transportmiddel.