Sekretariat for Cykelsuperstier forlænget

2013 er skudt i gang med den gode nyhed, at Region Hovedstaden forlænger bevillingen til det fælleskommunale sekretariat for cykelsuperstier for 2014-2015.

18. januar 2013

Sekretariatet er bindeled mellem de 22 deltagende kommuner og Region Hovedstaden i Cykelsupersti-projektet, som overordnet arbejder for at fremme cykelpendling i hovedstadsregionen. Indtil videre er der planlagt et sammenhængende net af 28 cykelsuperstier på ca. 494 km. cykelsti. Én cykelsupersti er åbnet og den næste åbner i april i år. Der er derfor stadig en masse at tage fat på for at etablere og realisere det samlede net af cykelsuperstier. Sekretariatet understøtter kommunerne med deres ansøgninger til de statslige midler og Region Hovedstadens nye cykelfremkommelighedspulje. Kommunikation, politisk dialog og analyser er også en række af de indsatsområder, som sekretariatet beskæftiger sig med.