Første spadestik til endnu en Cykelsupersti – Frederikssundsruten

Onsdag d. 26. juni kl. 12.00 bliver første spadestik til C97 Frederikssundsruten taget. Cykelstien kommer til at løbe langs Frederikssundbanen og vil krydse de mange S-togsstationer undervejs. Det vil give cykelpendlerne en unik mulighed for at koble cykling med S-tog.

25. juni 2013

Det første spadestik tages på grænsen mellem Frederikssund og Egedal kommuner. Mødestedet er på stien, hvor Snostrupvej og S-banen krydser hinanden. Herfra går alle i fællesskab de ca. 500 meter til kommunegrænsen, hvor borgmestrene holder tale.

På den første delstrækning, som etableres igennem Frederikssund og Egedal kommuner, udvides den eksisterende grussti flere steder til 2,5 m’s bredde og belægges med asfalt. Der lægges solcelledrevne lysbrikker i asfalten som ledelys, og der bygges en ny bro over Snostrupvej. Der er altså tale om 6 km ny cykelsti, hvoraf de knap. 4,5 km ligger i Frederikssund og de godt 1,5 km ligger i Egedal Kommune. Arbejdet forventes færdigt allerede i efteråret 2013 mens en kommende stibro vil stå færdig i 2014.

Delstrækningen vil give god adgang til både Frederikssund og Ølstykke station. Delstrækningen løber igennem den planlagte nye bydel Vinge, som således vil få nem cykeladgang til station og indkøb. Delstrækningen løber ligeledes igennem det smukke naturområde ved Skenkelsø.

Når Frederikssundsruten står færdig er den 37 km. lang.

Potentiale for C97 Frederikssundsruten
I dag er der ca. 25.000 pendlere i området omkring Frederikssundruten. Heraf cykler de 3.400 af pendlerne, og målet er at øge antallet med 20 % frem mod 2018.

Den forventede reduktion i CO2 udslip er beregnet til 538 tons pr. år og de årligt sparede sundhedsomkostninger er beregnet til 23,6 mio. kr. pr. år.

Læs mere om programmet her