Allerød Kommune øger sikkerheden for cyklister i skovområde

En nylig anlagt 2-minus-1-vej i Allerød Kommune skal øge trygheden for cyklister på strækningen Bregnerød Skovvej.

I Allerød Kommune har man anlagt en såkaldt 2-minus-1-vej på Bregnerød Skovvej: en vej hvor der kun er ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Derved skal bilisterne i begge retninger deles om ét kørespor, og placere sig midt på vejen, når der ikke er modkørende trafik.

Øget sikkerhed
Vejtypen anlægges på veje med begrænset trafik og øger sikkerheden for cyklister og fodgængere. Allerød Kommune har anlagt seks bump på strækningen, hvor der kommer en hastighedsnedsættelse til 40 km/t. Derudover har kommunen anlagt solcelledrevne diodelys på strækningen. Lysene er en bæredygtig løsning, der både giver lys til cyklerne og samtidig tager hensyn til livet i skoven. Maria Ulrikke Pedersen fra Allerød Kommunes Teknik og Drift udtaler om projektet:

”Bregnerød Skovvej er en mindre lokalvej med meget begrænset trafik. Derfor har vi vurderet at en 2-minus-1 vej er en god løsning, der forbedrer forholdene for cyklister, idet der laves baner til cyklerne og bilernes hastighed nedsættes. Det er en fordelagtig løsning, når trafikmængden er relativt lav og et godt eksempel på hvordan en Supercykelsti kan se ud i et landområde med skov.”

Positiv respons fra brugerne
I forbindelse med anlægget fik kommunen en række henvendelser fra cyklister, der var bekymrede over anlæg af bump på vejen. Flere mente, at det ville være til gene for cyklisterne. Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre, kun at anlægge bump på kørebanen, da det ville skabe påkørselsfare. Der blev fra kommunens side lyttet til borgerhenvendelserne. Efter anlægget har Sekretariatet for Supercykelstier derfor været ude på strækningen, for at tale med brugere af ruten. Tilbagemeldingerne fra cyklister på ruten viser, at cyklisterne er meget tilfredse med løsningen og ikke føler sig generet af bumpene.

”Bilerne sætter farten ned, efter der er kommet bump, det gør det mere behageligt at cykle her”, fortæller en bruger af ruten.

Derudover har der været positive tilkendegivelser på anlæg af diodelys i kantbanerne.

”Jeg synes det fungerer rigtig godt efter Bregnerød Skovvej er blevet ændret. Lysene fungerer godt og jeg lægger ikke mærke til bumpene”, nævner en cykelpendler på strækningen.

Anlægsarbejdet på Bregnerød Skovvej er et eksempel på, hvordan en Supercykelsti kan se ud i et mindre trafikeret område. Sikkerheden øges markant ved etablering af en 2-minus-1-vej og kan både forbedre forholdene for cyklister, og samtidig have indvirkning på antallet af ulykker forårsaget af for høj hastighed.

 

 

Bregnerød skovvej før anlægget af 2-minus-1-vejen.