Værløseruten C82

Værløseruten er en af de i alt 11 Supercykelstier, der vil blive anlagt mellem 2016 og 2018. Ruten forbinder Ballerup, Egebjerg og Værløse og munder ud i Farumruten.

Fakta om Værløseruten

  • 7,3 km
  • Løber gennem Ballerup og Furesø Kommuner
  • Forventes afsluttet i 2017
  • Potentiale: Der forventes cirka 35 procent nye cykelpendlere på ruten, hvilket svarer til omkring 50.000-100.000 flere cykelture om året.
  • Budget: 9,5 mio. kr.
  • Udvalgte tiltag: Bedre cykelforhold ved sideveje, forbedringer ved udvalgte busstop for både cyklister og buspassagerer samt bedre belægning på strækningen. Udvidelse af enkeltrettede stier til 2,5 meter samt anlæg af ny dobbeltrettet sti. Derudover forbedring i lyskryds med signal og nedtælling, detektering samt tilbagetrukken stopstreg i signalkryds.