Værløseruten C82

Værløseruten er en af de i fem Supercykelstier, der blev indviet i 2017. Ruten forbinder Ballerup, Egebjerg og Værløse og munder ud i Farumruten.

Fakta om Værløseruten

 • 7,3 km
 • Løber gennem Ballerup og Furesø Kommuner
 • Blev afsluttet i 2017
 • Potentiale: Der forventes cirka 35 procent nye cykelpendlere på ruten, hvilket svarer til omkring 50.000-100.000 flere cykelture om året.
 • Budget: 9,5 mio. kr.
 • Udvalgte tiltag: Bedre cykelforhold ved sideveje, forbedringer ved udvalgte busstop for både cyklister og buspassagerer samt bedre belægning på strækningen. Udvidelse af enkeltrettede stier til 2,5 meter samt anlæg af ny dobbeltrettet sti. Derudover forbedring i lyskryds med signal og nedtælling, detektering samt tilbagetrukken stopstreg i signalkryds.

Forbedringer på den nye Supercykelsti

 • Skiltning på hele strækningen
 • Vejvisning i asfalten
 • Et cykelbarometer
 • En servicestation
 • Fodhvilere på hele strækningen
 • Etablering af før-grønt i udvalgte kryds for øget sikkerhed
 • Etablering af nedtællingssignaler i to kryds
 • Dioder i asfalten til dektering af grøn bølge
 • Tilbagetrukket stopstreg for biltrafikken i udvalgte kryds for øget sikkerhed
 • Visuel markering af ind- og udkørsler ved Egebjergvang
 • Forbedringer ved busstoppesteder for at undgå konflikt mellem cyklister og fodgængere
 • Ny dobbeltrettet cykelsti
 • Udvidelse af eksisterende sti